Alnarp Landskapsarkitekturdagen

En bild säger mer än tusen ord. Här kommer tvåtusen ord om Landskapsarkitekturdagen i Alnarp 2010 från CTH.

C
ca’cumen. (Fjäll)topp.
cacu’minum. På fjälltoppar.
ca’do. Störta, falla.
cadu’cus. Snart avfallande.
caele’stis. Himmelsblå.
cae’lum. 1. Himmel. 2. Mejsel.
caeruleogri’ceus. Blågrå.
caeru’leus. Blå, djupblå.
caerule’scens. Blånande.
Caesalpi’nia. Efter den italienske bot. A. Caesalpino.
caesaria’tus. Långhårig, täckt med hår.
caesa’ries. 1. Långt, lockigt hår. 2. Löv.
cae’sius. Blågrå, lavendelblå.
cae’spes. Torva, tuva.
cae’spitans. Som bildar tuvor.
caespiti’cius. Tuvbildande.
caespito’sus. Tuvig, tuvad.
cai’ricus. Från Kairo.
Ca’kile. IBN BAITAR, SERAPION.
Calamagro’stis. (gr.) ca’lamos=vasstrå; Agro’stis. DIOSKORIDES.
Calami’ntha. (gr.) calo’s=vacker; Me’ntha.
calamistra’tus. Krusad, friserad.
calami’strum. Brännjärn.
Calammo’phila. Calamagro’stis; Ammo’phila.
ca’lamos. (gr.) (Vass)strå.
Ca’lamus. (gr.) ca’lamos=vasstrå. HERODOTOS.
Calandri’nia. Efter den schweiziske bot. J. L. Calandrini.
calathifo’rmis. Korgformad.
cala’thinus. Korgformad.
ca’lathus. (Flätad) korg, korgliknande kärl.
calca’reus. 1. Gråaktigt vit. 2. Kalkrik, på kalk.
calca’tus. Tilltrampad.
calceifo’rmis. Skoformad, toffelformad.
Calceola’ria. calce’olus=liten sko.
calceola’tus. Skoformad.
calce’olus. Liten sko. LOBELIUS.
ca’lceus. Sko.
Calci’trapa. fra: chausse-trape’=rävsax. LOBELIUS.
ca’lco. Trampa.
cale’ndae. Första dagen i en månad.
Cale’ndula. cale’ndae=månads första dag.
calica’ris. Bägarlik, skållik.
calenduli’nus. Orange som en ringblomma
ca’lidus. Varm, het.
califo’rnicus. Från Kalifornien.
ca’lix. Bägare, skål.
Ca’lla. PLINIUS.
ca’lli-. (gr.) Vacker.
callia’nthus. Med vacker blomma.
callica’rpus. Med vacker frukt.
ca’llifer. Med en valk, förhårdnad.
Calliste’phus. (gr.) ca’llos=skönhet; ste’phos=krona.
Calli’triche. (gr.) ca’llos=skönhet; thrix=hår.
ca’llos. (gr.) Skönhet.
callo’sus. Med valk, förhårdnad.
Callu’na. (gr.) cally’no=försköna. SALISBURY.
calochro’mus. Vackert färgad.
calode’ndron. Vackert träd.
calo’lepis. Skönfjällig.
ca’lon. (gr.) Trä.
calophy’llus. Med vackra blad.
calo’s. (gr.) Vacker.
calothe’cus. Med vackra stödblad, hylleblad, omhölje.
Ca’ltha. VERGILIUS.
calva’tus. Kalgjord.
calve’scens. Kalnande, som blir kal.
calvifa’ctus. Kalgjord.
ca’lvus. Kal, hårlös.
calx. 1. Kalk. 2. Häl, hov.
calyca’nthus. Bara med foder.
calycifo’rmis. Som liknar ett foder.
caly’cinus. Med kvarsittande foder.
calycula’tus. Med ytterfoder (svepe).
calyculifo’rmis. Lik en liten bägare.
caly’mma. (gr.) Slöja. täckelse.
Caly’pso. En grekisk nymf. SALISBURY.
caly’ptra. (gr.) Slöja.
calyptra’tus. Som har en möss- eller slöjliknande topp.
calyptrifo’rmis. Som påminner om en (konisk) mössa, slöja.
Calyste’gia. (gr.) ca’lyx=bägare; ste’go=sluta till. BROWN.
ca’lyx. Foder, bägare, knopp.
camarophy’llus. Med välvda blad.
cambre’nsis. Från Kamrbien (Wales).
ca’mbricus. Från Kambrien (Wales).
Cameli’na. (gr.) chamai’=på marken; li’non=lin. LOBELIUS.
cammaro’s. (gr.) Kräfta.
Camma’rum. (gr.) cammaro’s=kräfta. PLINIUS.
campa’na. Klocka.
campane’lla. Liten klocka.
campanifo’rmis. Klockformad.
Campa’nula. Liten klocka. FUCHS.
campanula’ria. Som små klockor.
campanula’tus. Klockformad.
campanuli’nus. Blåklocksblått (de blåvioletta arterna).
campanuloi’des. Som liknar Campa’nula.
campe’ster. Som växer på fält.
campe’stris. Som växer på fält.
Raoul Iseborg 11
camphora’tus. Som luktar kamfer.
ca’mpto. (gr.) Böja.
campto’stachys. Med böjda årsskott.
ca’mpus. Fält.
campy’los. (gr.) Böjd.
campylosty’lus. Med krökt spröt.
camtscha’ticus. Från Kamtschatka.
canade’nsis. Från Kanada.
canalicula’tus. Med en längsgående ränna, kanal.
canarie’nsis. Från Kanarieöarna.
canari’nus. Gul som en kanariefågel.
cancella’tus. Gallerformad.
cance’lli. Galler, stängsel.
cande’la. Talgljus, vaxljus.
candela’rius. Använd i ljus (som färgmedel).
ca’ndicans. Som ser vit ut, vitnande.
ca’ndidus. Rent vit.
candria’ni. Efter den schweiziske bot. M. Candrian.
cane’scens. Som blir vitgrå, gråaktig.
cani’nus. Hund. Har använts om ”onyttiga” växter.
ca’nna. (gr.) Stam, grov stjälk, grovt gräs.
canna’binus. Som liknar Ca’nnabis.
Ca’nnabis. HERODOTOS.
cantonie’nsis. Från Kanton i Kina.
ca’nus. Grå, gråaktigt vit, (gråluddig).
capera’tus. Rynkad, skrynklig.
ca’piens. Innehållande.
capilla’ceus. Hårfin, hårlik.
capilla’ris. Hårfin.
capilla’tus. Hårfin.
capillifo’rmis. Hårfin.
capi’llus. Hår.
capita’tus. Huvudformad, knoppformad.
capi’tulum. Blomkorg.
capnoi’des. Som ser nedrökt ut.
capno’s. (gr.) Rök.
ca’pra. Get.
ca’prea. Vildget, rådjur.
capreola’tus. Klängande.
ca’preus. Som har med get att göra.
Caprifo’lium. ca’prea=get; fo’lium=blad. BRUNFELS.
ca’psa. Ask, låda.
Capse’lla. ca’psa=ask. EMPIRICUS.
capsici’nus. Med färg som paprika (spansk peppar).
Ca’psicum. (gr.) ca’pto=sluka.
ca’psula. Kapsel, liten ask.
capsula’ris. Som liknar en kapsel.
capti’vus. Fångad.
ca’pto. (gr.) Sluka, äta girigt.
capuci’nus. Färgad som indiankrasse.
ca’put. Huvud.
Caraga’na. Ett mongoliskt namn. LAMARCK.
ca’rbo. Kol.
carbona’ceus. Kolsvart.
carcha’rias. (gr.) carchari’as=haj. Med kornig eller grynig yta.
Carda’mine. ARISTOFANES.
Cardamino’psis. Carda’mine; (gr.) o’psis=lik. MEYER.
Carda’ria. (gr.) cardi’a=hjärta. DESVAUX.
cardi’a. (gr.) Hjärta.
Cardi’aca. (gr.) cardia’cos=som har med hjärtat att göra.
FUCHS.
cardia’cos. (gr.) Som har med hjärtat att göra.
cardina’lis. Kardinalröd, purpurröd.
cardiophy’llus. Med hjärtlika blad.
Ca’rduus. VERGILIUS.
Ca’rex. VERGILIUS.
carici’cola. Som växer på Ca’rex.
carici’nus. Som liknar Ca’rex.
ca’ries. Murkenhet, röta.
cari’na. (Skepps)köl.
carina’tus. Med köl.
cario’sus. Angripen av röta, rutten.
Carli’na. Efter Karl den store, ev. efter kejsar Karl V. Ital: cardi’na=
liten tistel.
carmesi’nus. Röd, kochenillröd.
carna’tus. Köttig, köttfärgad.
carne’olus. Svagt köttfärgad.
ca’rneus. Köttfärgad.
carnio’licus. Från Krajina i forna Jugoslavien.
carno’sulus. En aning köttig.
carno’sus. Köttig, köttfull.
ca’ro. Kött.
caroline’nsis. Från Carolina i USA.
carolinia’nus. Från Carolina i USA.
Caro’ta. (gr.) caro’to=morot. ATHENAIOS, COELIUS.
caro’to. (gr.) Morot.
carpati’cola. Som hör tll Karpaterna.
carpa’ticus. Från Karpaterna.
ca’rpicus. Som har med frukt att göra.
carpi’neus. Som växer på Carpi’nus
carpinifo’lius. Med blad som Carpi’nus.
Carpi’nus. DODOENS.
carpo’s. (gr.) Frukt.
Ca’rthamus. Möjl. efter hebr: kartami=färgad. BRUNFELS.
carthusia’nus. Efter kartusianermunkarna.
cartilagi’neus. Broskartad.
cartila’go. Brosk.
Ca’rum. DIOSKORIDES, COLUMELLA, PLINIUS.
Ca’rvi. LONITZER.
carvifo’lius. Med blad som Ca’rum ca’rvi.
caryophylla’ceus. Med nejliklukt.
caryophy’lleus. 1. Som liknar nejlika. 2. Brun (som kryddan).
Caryophy’llus. TOURNEFORT.
caryo’ps. (gr.) Frö.
Ca’ssia. Okänt ursprung, mölj. från ca’ssis=hjälm.
cassi’deus. Hjälmformad.
Cassi’ope. Efter drottning Kassiope i Etiopien.
ca’ssis. Hjälm.
12 Växternas latinska namn
cassu’bicus. Från Kassubien i Pommern.
ca’ssus. Tom.
casta’nea. (gr.) Kastanje.
casta’neus. Kastanjebrun.
Castille’ja. Efter den spanske bot. D. D. Castillejo.
ca’stor. Bäver.
casto’reus. Som har med bäver att göra.
castra’tus. Kastrerad, som saknar ståndarknappar.
cata’. (gr.) Sönder, miss-, nedåt.
Catabro’sa. (gr.) cata’=nedåt; bro’sis=kött. BEAUVOIS.
Catapo’dium. (gr.) cata’=nedåt; po’dion=liten fot. LINK.
Cata’ria. DODOENS.
cata’rius. Som har med katt att göra.
catawbie’nse. Från Catawbafloden i USA.
cata’rticus. Som verkar avförande.
cate’na. Kedja.
catena’tus. Kjedjelik, kedjeformad.
catenula’tus. Kedjelik.
catillifo’rmis. Fatlik.
cati’llus. Tallrik.
ca’tus. Unge av djur, (han)katt.
Cauca’lis. TEOFRASTOS.
cauca’sicus. Som kommer från Kaukasien.
ca’uda. Svans, stjärt.
cauda’tus. Med svans, med svanslikt bihang.
cauliflo’rus. Med blommor direkt från huvudstammen.
cauli’nus. Som hänför sig till stjälken, på stjälken.
ca’ulis. Stam, stjälk.
caulo’s. (gr.) Stam, stjälk.
cau’sticus. Brännande.
caverno’sus. Full av hål eller fördjupningar.
cavifo’lius. Med urholkade blad.
ca’vus. Hål, håla.
cecidio’phorus. Gallbärande.
ceci’dium. Gall.
ce’lans. Som gömmer sig.
Cela’strus. TEOFRASTOS.
cela’tus. Gömd.
cele’riter. Snabbt.
cellulo’sus. Som har med celler att göra.
ce’lo. Gömma, dölja.
ce’lsus. Hög, ståtlig.
ce’lticus. Från keltiskt område.
ce’mbra. Från Cembradalen i Italien.
ceno’tis. (gr.) Tomhet.
ceno’teus. Ihålig.
Centaure’a. (gr.) ce’ntauros=kentaur. HIPPOKRATES.
Centa’urium. ce’ntum=hundra; a’ureum=guld(mynt).
cente’sima. Hundradel.
centifo’lius. Med hundra blad.
centifo’rmis. Formad på hundra sätt, mångformig.
ce’nto. Lapptäcke, madrass.
centra’lis. Central.
centri’fugus. Som flyr, drar sig bort från centrum.
centri’petus. Som närmar sig, drar sig in mot centrum.
Centroma’dia. (gr.) ce’ntron=sporre; Ma’dia.
ce’ntron. (gr.) Sporre, tagg.
ce’ntum. Hundra.
Centu’nculus. ce’nto=lapptäcke. PLINIUS.
ce’pa. Lök.
Cephalanthe’ra. (gr.) cephale’=huvud; a’nthera=ståndarknapp.
RICHARD.
Cephala’ria. (gr.) cephale’=huvud.
cephale’. (gr.) Huvud.
ce’ra. Vax.
cera’ceus. Vaxgul.
ce’ras. (gr.) (Djur)horn, ämnet horn.
cera’sifer. Som bär körsbär.
cera’sinus. Körsbärsröd.
Cera’stium. (gr.) ce’ras=horn. RAY.
cerastoi’des. Som liknar Cera’stium.
ce’rasus. Körsbör.
Ce’rasus. Från Cerasus (Kiresin) vid Svarta Havet.
Cerato’chloa. (gr.) ce’ras=horn; chlo’e=gräs.
cerato’phorus. Som har horn.
Ceratophy’llum. (gr.) ce’ras=horn; phy’llon=blad. LINNÉ.
Cerea’lis. Efter Ceres, romersk gudinna. PLAUTUS
cerebrifo’rmis. Hjärnliknande.
ce’rebrum. Hjärna.
Cerefo’lium. Körvel. PLINIUS.
ce’reus. Vaxartad, vaxliknande.
ce’rinos. (gr.) Vax.
Ceri’nthe. (gr.) ce’rinos=vax. ARISTOTELES.
cerinthoi’deus. Som liknar Ceri’nthe.
ce’rinus. Vaxgul.
ce’rnuus. Lutande, som faller huvudstupa.
cero’s. (gr.) Vax.
ce’rtus. Slutgiltig, säker, specificerad.
ceru’ssa. Blyvitt, vitt smink.
cerussa’tus. Med färg som blyvitt.
ce’rva. Hind, hjort.
Cervica’ria. ce’rvix=hals. Använd mot halssjukdom. FUCHS.
cervi’cula. Liten hals.
cervicula’tus. Med liten hals.
cervi’nus. Hjortbrun.
ce’rvix. Hals, nacke.
ce’spitans. Som bildar tuvor.
cespito’sus. Som växer i tuvor.
Ce’terach. ce’tra=lädersköld. SYLVATICUS.
ce’tra. Lädersköld.
cf. Förkortning av co’nfer=jämför.
Chaenorhi’num. (gr.) chai’no=gapa; rhis=näsa. DE
CANDOLLE.
Chaerophy’llum. (gr.) chai’ro=glädja sig; phy’llon=blad.
COLUMELLA.
chae’te. (gr.) Långt, flygande hår, borst
chai’no. (gr.) Gapa.
chai’ro. (gr.) Glädja sig, roa sig.
Raoul Iseborg 13
chai’xii. Efter den franske bot. D. Chaix.
chalcedo’nicus. Från Kalcedon, antik stad vid Bosporen.
chalybae’us. Stålblå.
cha’lybs. Stål.
chamae’. (gr.) På marken, låg, krypande.
Chamaecy’paris. (gr.) chamae’=på marken; cypa’rissos =
cypress.
Chamaecy’tisus. (gr.) chamae’=på marken; Cy’tisus.
Chamaeda’phne. (gr.) chamae’=på marken; Da’phne.
chamaedryfo’lius. Med blad som (Vero’nica) chamae’drys.
Chamae’drys. (gr.) chamae’=på marken; dry’s=ek.
TEOFRASTOS.
chamaemo’rus. (gr.) chamae’=på marken; lat: mo’rus= mullbärsträd.
CLUSIUS.
Chamaene’rion. (gr.) chamae’=på marken; ne’rion=oleander.
Chamaepericly’meum. (gr.) chamae’=på marken;
peri’=omkring; cly’menon=klängväxt.
chamisso’nis. Efter den fransk-tyske bot. A. Chamisso.
Chamomi’lla. (gr.) chamae’=på marken; me’lon=äpple.
DIOSKORIDES, PLINIUS.
Chamo’rchis. (gr.) chamae’=på marken; o’rchis=testikel.
RICHARD.
cha’ris. (gr.) Behagfullhet, skönhet.
cha’rta. (Papyrus)papper.
charta’ceus. Pappersartad.
chausse-trape. fra: rävsax, fotangel.
cheila’nthus. Läppblommig.
che’ilos. (gr.) Läpp.
chei’ma. (gr.) Vinter.
cheiranthoi’des. Som liknar Cheira’nthus.
Cheira’nthus. PLINIUS.
chelido’n. (gr.) Svala.
Chelido’nium. (gr.) chelido’n=svala. TEOFRASTOS.
Chelo’ne. (gr.) che’lone=sköldpadda.
che’n. (gr.) Gås.
chenopodoi’des. Som liknar Chenopo’dium.
Chenopo’dium. (gr.) che’n=gås; podio’n=liten fot. CLUSIUS.
chicagine’nsis. Från Chicago i USA.
chiloë’nsis. Från ön Chiloë i Chile.
chi’lus. (gr.) che’ilos=läpp. Som har med läpp att göra.
Chima’phila. (gr.) chei’ma=vinter; phi’los=som älskar. PURSH.
chine’nsis. Från Kina.
chio’n. (gr.) Snö.
Chionodo’xa. (gr.) chio’n=snö; do’xa=ära.
chito’n. (gr.) Svepning, täckelse, rock, tunika.
chlamy’s. (gr.) Kappa, mantel.
chlo’e. (gr.) Gräs.
chlora’nthus. Med gulgröna eller gröna blommor.
chlore’llus. Grönaktig.
chlo’rinus. Gulgrön.
chloroca’rpus. Grönfruktig.
chlorole’ucus. Grönaktigt vit.
chlorophae’us. Grönbrun.
chloro’phanus. Grönaktig.
chlorophy’llus. Grönbladig.
chloro’s. (gr.) Grön, gulgrön.
chloro’sporus. Med gröna sporer.
chlorosta’chys. Med gulgröna ax.
chlorothy’rsos. Med grön stjälk.
chloro’ticus. Grönaktig, blekgrön.
chloroxa’nthus. Gröngul.
choe’ros. (gr.) (Ung) gris.
chondroi’deus. Broskartad.
chondro’s. (gr.) Grovkornig, sträv.
chondrospe’rmus. Med hårda, broskartade frön.
cho’rda. (Tarm)sträng.
chorda’lis. Strängformad.
chordorrhi’zus. Med stränglik rot eller jordstam.
cho’rion. (gr.) Efterbörd.
chori’on. (gr.) Särskild plats, distrikt, (åker).
choripe’talus. Med fria kronblad.
chori’s. (gr.) Åtskild, för sig själv.
Chori’spora. (gr.) chori’s=åtskild; spora’=frö. BROWN.
chro’ma. (gr.) Färg.
chroolepoi’deus. Som liknar lavsläktet Chroole’pis.
Chrysa’nthemum. (gr.) chryso’s=guld; a’nthemon=blomma.
DIOSKORIDES.
chrysa’nthus. Gulblommig, guldgulblommig.
chryse’nteron. Med gult innanmäte.
chrysoca’rpus. Med gula frön.
chrysoce’phalus. Gulhuvad.
chry’sodon. Med gula tänder.
chryso’graphes. Gulfläckig.
chrysophy’llus. Gulbladig, glänsande.
chryso’s. (gr.) Guld.
chrysospe’rmus. Med gula frön.
Chrysosple’nium. (gr.) chryso’s=guld; sple’n=mjälte. TABERNAEMONTANUS.
ciba’ria. Livsmedel.
ciba’rius. Som duger till föda.
cicatrica’tus. Ärrig, repad.
cicatrico’sus. Täckt med ärr.
cica’trix. Ärr, skråma.
Ci’cer. COLUMELLA.
Cice’rbita. EMPIRICUS.
Cicho’rium. (gr.) ci’o=gå; chori’on=åker. TEOFRASTOS.
Cicu’ta. CATO.
cicuta’rius. Som liknar Cicu’ta.
ciliane’nsis. Från gården Ciliani nära Turin i Italien.
cilia’ris. Med kanthår.
ciliatise’palus. Med hår på kanten av fodret.
cilia’tus. Med hår på kanten.
ciliola’tus. Med små kanthår.
ci’mber. Germanskt folk från Nordeuropa.
ci’mbricus. Från Nordeuropa.
ci’mex. Vägglus.
cimica’rius. Med lukt av stinkfly, vägglus.
cinclidioi’des. Som liknar Cincli’dium.
ci’nctus. Innesluten, omgärdad.
cinera’rius. Askgrå.
cinera’scens. Grånande.
cine’reus. Askgrå.
ci’nis. Aska.
Ci’nna. DIOSKORIDES.
cinnabari’nus. Cinnoberfärgad.
cinna’meus. Kanelluktande.
cinnamo’meus. Kanelfärgad.
ci’o. (gr.) Gå.
Circae’a. Efter trollkonan Kirke i gr. mytologi. DIOSKORIDES.
circina’lis. Cirkelformad.
ci’rcinans. Som växer i krets, cirkel.
circina’tus. Cirkelformad.
ci’rcinus. Cirkel.
circipa’nicus. Med rund blomställning.
circula’ris. Cirkelformad.
circumda’tus. Innesluten, omgärdad.
circumne’xus. Insvept i, omgivande.
circumte’xtus. Invävd i.
cirrha’tus. Krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen som ett
klänge.
cirrho’sus. Mycket krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen
som ett klänge.
cirra’tus. Krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen som ett
klänge.
cirrifo’rmis. Lik ett klänge.
cirro’sus. Mycket krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen som
ett klänge.
ci’rrus. Klänge, lock.
Ci’rsium. DIOSKORIDES.
cis. På den här sidan.
Ci’stus. Okänd betydelse.
citrifo’rmis. Citronformad.
citri’nus. Citrongul.
Citru’llus. Liten Ci’trus.
Cla’dium. (gr.) cla’dos=kvist. BROWNE.
cladoca’rpus. Med frukt på en särskild gren.
cla’dos. (gr.) Gren, skott, kvist.
clandesti’nus. Dold, hemlig.
Cla’rkia. Efter den engelske kaptenen W. Clark.
clathra’tus. Försedd med galler, nät.
cla’tra. Galler.
clatra’tus. Försedd med galler, nät.
cla’usus. Stängd.
cla’va. Klubba.
clava’tus. Klubblik, knottrig.
clavello’sus. Klubblik.
clavi’cula. (Liten) nyckel, klänge.
clavicula’tus. Med klängen.
claviflo’rus. Med klubblika blommor.
clavifo’rmis. Klubbformad.
cla’vipes. Med klubblik fot.
cla’vis. Nyckel.
Clayto’nia. Efter den eng.-am. läkaren och bot. J. Clayton.
clei’o. (gr.) Stänga, låsa.
cleistoca’rpus. Med slutet frö, med frö som öppnar sig oregelbundet.
cleisto’gamus. Med sluten blomma.
cleisto’s. (gr.) Som går att stänga, stängd.
cle’ma. (gr.) Klänge, skott på vinranka, gren, kvist.
Cle’matis. (gr.) cle’ma=klänge. TEOFRASTOS.
Clemati’tis. (gr.) cle’ma=klänge. DIOSKORIDES.
cle’os. (gr.) Rykte, nyhet.
clima’ticus. Klimatisk.
cli’ne. (gr.) Säng.
Cline’lymus. (gr.) cli’ne=säng; E’lymus.
cli’no. (gr.) Luta sig, slutta.
Clinopo’dium. (gr.) cli’no=slutta; podio’n=liten fot.
clivo’rum. Som växer på åsar.
cli’vus. Lutning, kulle, höjd.
Clu’sia. Efter den franske bot. Clusius.
cly’menon. (gr.) Klängväxt.
clypea’tus. Med en sköld.
clypeola’rius. Lik en liten sköld.
cly’peus. Sköld.
cne’me. (gr.) Vad, tibia, bendel mellan knä och ankel.
cni’de. (gr.) Nässla.
Cni’dium. (gr.) cni’de=nässla. CUSSON.
coacerva’tus. Ihopföst.
coa’ctus. Ihopfiltad.
coaduna’tus. Förenad, ihopföst.
coaeta’nus. Samtidig, likåldrig.
coale’scens. Ihopväxande.
coa’litus. Sammanväxt.
coarcta’tus. Sammanpressad (med spetsen inböjd).
cobalti’nus. Koboltblått.
cocci’ferus. Med scharlakansfärgade frukter.
cocci’neus. Scharlakansröd.
co’ccodes. Kulformad.
co’ccos. (gr.) 1. Frö, bär, korn. 2. Kermes (ett rött färgämne).
co’chlear. Sked.
Cochlea’ria. co’chlear=sked. LOBELIUS.
cochlearifo’rmis. Med toppdel

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: