Sveriges Arkitekter söker nya studentrepresentanter

  • Akademien för Landskapsarkitektur
  • Akademien för Inredningsarkitektur
  • Akademin för Arkitektur
  • Tävlingsnämnden
  • Miljö- och teknikutskottet

Att vara studentrepresentant

Som studentrepresentant i något av Sveriges Arkitekters utskott/akademier får du en unik möjlighet att träffa yrkesverksamma inom din profession. Du fungerar som en länk mellan ArkitektStudenterna och Sveriges Arkitekter genom att delta vid akademins/utskottets möten och sedan forsla informationen vidare till ArkitektStudenterna i regelbundna rapporter. Antalet mötestillfällen varierar mellan utskotten men det brukar röra sig om ca två-tre möten per termin. Du får dessutom chansen att delta vid ett av ArkitektStudenternas större möten per år.

Akademin för Landskapsarkitektur
Akademin för Landskapsarkitektur arbetar med att ta fram en agenda för de mest brännande frågorna inom fältet för svensk landskapsarkitektur. De ser som sin huvuduppgift att vara en arena för diskussion för aktuella frågor inom dagens landskapsarkitektur och att verka inåt Sveriges Arkitekters medlemmar genom olika projekt. Akademin är bland annat initiativtagare till de Oysterseminarium som går av stapeln vartannat år.

Har du frågor kan du kontakta Per Crona på pecr0001@stud.slu.se

Akademin för Inredningsarkitektur

Akademin för Inredningsarkitektur bevakar Inredningsarkitekternas intressen. Möbelmässan, val av jury till guldstolen samt akademisamtal, där olika aktuella frågeställningar inom professionen diskuteras, är viktiga inslag i akademins arbete. Studentrepresentanten ska vara student vid Konstfack eller HDK.

Akademin för Arkitektur

Akademin för arkitektur vill fungera som ett stöd till Sveriges Arkitekter när det gäller att bevaka arkitektur-, utbildnings- och professionsfrågor och för att höja kvaliteten i de åtaganden och aktiviteter som görs i Sveriges arkitekters namn. Ett av de viktigaste uppdragen är att utse kompetenta juryledamöter för Kasper Salinpriset, Bostadspriset och Kritikerpriset. Akademisamtal är en arbetsform som Akademin valt i syfte att utveckla en fri, reflekterande och kritisk diskussion i frågor som rör arkitekturämnet. Samtalen är öppna och söker identifiera och föreslå frågeställningar snarare än svar. Akademin vill föra denna diskussion i en serie rundabordssamtal tillsammans med kolleger och andra gäster. Ambitionen är att identifiera problemställningar som i nästa steg kan lyftas fram i en öppen diskussion i kåren och hos allmänheten.

Har du frågor kan du kontakta Charlotte Hansson på charlotte.hansson@gmail.com

Miljö- och Teknikutskottet

Sveriges Arkitekters Miljö- och Teknikutskott skall uppmärksamma och visa på betydelsen av planerares och arkitekters kompetens i arbetet med att åstadkomma en hållbar utveckling. Inom planering, produktion, byggande och fastighetsförvaltning finns en rad viktiga uppgifter för att främja en hållbar utveckling, bland annat när det gäller energieffektivisering, kretsloppstänkande och minskat transportbehov. Utskottet skall aktivt arbeta för att tillsammans med planeringens och byggandets aktörer i övrigt medverka till att lyfta fram dessa frågor i olika sammanhang.

Har du frågor kan du kontakta Samuel Rizk på samuel.k.rizk@gmail.com

Tävlingsnämnden

Tävlingsnämnden ansvarar för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet, främst genom att i enlighet med branschens tävlingsregler godkänna tävlingsprogram och utse ledamöter i tävlingsjuryer. Detta innebär en inblick i alla arkitekttävlingar som Sveriges Arkitekter är med att anordna och en god insikt i hur en tävling går till. Tävlingsnämnden träffas en onsdagskväll i månaden.

Har du frågor kan du kontakta Anna Valman på anva004@stud.slu.se

För mer info gå in på http://www.arkitekt.se/student/rapporter eller http://www.arkitekt.se/s9228

Hur söker jag? Skicka ett mail till pia.jonsson@gmail.com med en kort beskrivning av dig själv och varför just du ska bli vald till akademin/utskottet. Din ansökan ska vara inne senast den 15:e oktober!


För övriga frågor kontakta

Andrea Brandén, Chalmers, andreab@student.chalmers.se tel nr. 0736410263
Pia Jonsson, Alnarp, pia.jonsson@gmail.com tel nr. 0705472279

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: