Rapport från Utbildnings- och forskningsutskottets möte 2 feb

Arkitektstudenternas årsmöte
I början av mötet redogjorde jag för årsmötet i Warszawa, vilka saker som hade kommit upp och vilka frågor vi ville föra detta år. De sammanfattades med:
–  Fler studentrepresentanter i utskottet?
–  Önskemål om att stärka kopplingen till branschen och praktiken
–  Hur kan utbildningarna utvecklas i landet?
–  Inredningsarkitektens hotade roll
–  Studenternas psykiska hälsa och det öppna brevet vi håller på och skriver

Det beslutades på mötet att det ska adjungeras tre studentrepresentanter till utskottet. Arkitektstudenterna ska utse dessa, som denna period ska komma från inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysiskplanering.

Ang. utbildningens utveckling och dess koppling till branschen kommer det nog vara en fortlöpande fråga, kopplat till lokala utbildningsforum och Sveriges Arkitekters Utbildningsforum i höst.

Styrelsen genomför en förundersökning av situationen för inredningsarkitekternas utbildningar. Uppdrag till utskottet med åtföljande rapport av vad styrelsen funnit, väntas under våren.

Arbetet med det öppna brevet blev positivt bemött, och utskottet såg en bra koppling till det och det kommande arbetet inför Utbildningsforum i höst. Brevet handlar ju delvis om problemen med de diffusa utbildningsmål som finns idag, och utskottet har redan planer på att skicka ut formella frågor till de olika skolorna inom samma tema inför Utbildningsforum. En kombination av de två aktionerna gör förhoppningsvis att skolorna tänker över vad de vill och lyckas konkretisera detta i sina svar.

Utbildningspolicyn
Mötet fortsatte med en lång diskussion om hur Utbildningspolicyn ska revideras. En stor fråga var – vad vill vi med utbildningspolicyn och vem riktar den sig till? Behöver den vara så lång och svårgenomtränglig den upplevs idag? Det bestämdes att sekreterare Pehr-Mikael skulle formulerar ett direktiv utifrån utskottets diskussion samt ge förslag på en mindre arbetsgrupp som skulle jobba vidare utifrån detta.

Forskning
Redogörelse om kommande forskningsproposition och diskussion om Sveriges Arkitekter i höst ska uppvakta regeringen tillsammans med IQ-samhällsbyggnad eller agera på egen hand. Ordförande ska bevaka läget fortlöpande och se vad som gagnar våra intressen bäst.

Forskningsforum 10/5 2011
Utskottet antog förslaget till program och gav sekreterare i uppdrag att vidareutveckla i samråd med ordförande. Tanken är att bjuda in till en diskussion om vad arkitektföretagen kan göra för att stötta den nationella satsningen på arkitekturforskningen.

Lokala utbildningsforum
Lokala utbildningsforum planeras att hållas under våren. Dels för att skolorna ska kunna ta upp specifika frågor, dels för att få ett bra grundlag inför Utbildningsforum i höst. Studenthandläggare Martin Livian kommer att formulera konceptet i samråd med utskottet. Där ska anges på vilket sätt utskottet kan stödja att detta kommer till stånd, t.ex. genom att skicka en representant från utskottet och/eller styrelsen. Även lokalföreningarna bör tillfrågas om medverkan. Det bästa är om dessa lokala forum kan samordnas med andra planerade aktiviteter och det finns personer som vill driva detta lokalt. Förutsättningen är att det finns lokalt engagemang att låta studenter, lärare och praktiker träffas för att diskutera gemensamma frågor som sedan kan tas upp på den nationella nivån under Sveriges Arkitekters Utbildningsforum. Det kan röra sådant som arbetsbelastningen i utbildningen (nattarbete), studiesociala frågor, pedagogik, praktik, mentorskap, företagens förväntningar, vad innebär en konstnärlig utbildning, hur kan formerna för kritiken utvecklas etc. Utskottet betonade vikten av att de frågor som väcks inte har en negativ utgångspunkt.

Karin Dahlqvist, A3, Chalmers
dkarin@student.chalmers.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: