AKADEMIN FÖR FYSISK PLANERING MÖTE 25/3

Mötet började med att det hade kommit information som visade att SFV varit glada med det samtal akademin hade haft med dom under det senaste mötet. Att det fungerat som en katalysator för utvecklingen i deras arbete. Det var väldigt positivt alltså. Akademins framtida aktiviteter diskuterades sedan med speciellt fokus på internatet (d.v.s. ett längre möte över två dagar) i Helsingborg 13-14 maj samt hur upplägget för nästa planpris skulle se ut. Ganska snart på det följdes en långlunch och ett akademimöte där de andra tre akademierna var närvarande. Akademierna presenterade sig, sin verksamhet och vad som är på gång just nu. Efter lunchen fortsatte akademin för fysisk planering sina diskussioner. Nedan skriver jag om det jag fick med mig från dessa diskussioner.

Sveriges arkitekters användande av professionsbegreppet eller ”arkitekter och planerare”

Jag hade två punkter jag tog upp. Det första handlade om på det sättet Sveriges arkitekter inkonsekvent benämner de olika professionerna i skrift. D.v.s.  att de alltid skriver arkitekter och planerare istället för att skriva arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter eller bara enbart arkitekter. Det visade sig att även yrkesverksamma planeringsarkitekter var irriterade över detta. Sveriges arkitekters representant i akademin försäkrade att det inte var något som gjorts med illvilja och lovade att föra frågan vidare till högre nivåer. Dagen därpå tog jag upp samma ämne med arkitektstudenternas styrelse som via studenthandläggaren passade frågan vidare. Jag är optimistisk och hoppas på en förändring.

Därför lider fysisk planering av att vara på BTH

Jag anser att frågan om varför planeringsarkitekter utbildas på BTH behöver lyftas. Jag tror inte att jag på något sätt kan få den att flytta men att det i alla fall diskuteras. För att tala för min sak lade jag fram fem argument för att flytta utbildningen till KTH eller LTH.

  • Bättre möjligheter att locka till sig fler bra lärare. En stor andel av lärarna (i synnerhet de som är riktigt bra) veckopendlar till Karlskrona för att de inte vill bo där. Veckopendling är gott erbjudanden när ska locka till sig bra personal.
  • Högre betygssnitt på ansökningarna. Jag vet inte hur många personer jag träffat som valt bort fysisk planering p.g.a. att det är i Karlskrona. Ett ökat söktryck med högre intagspoäng skulle höja utbildningens status och ge oss bättre planerare.
  • Bättre möjligheter till studiebesök. Jag har åkt på studiebesök som inte haft något med kursen att göra med motiveringen att ”man får ta det som bjuds”.
  • Samarbetsmöjligheter och utbyte med andra utbildningar. På LTH/KTH skulle vi ha både hus- och landskapsarkitekter runt knuten med samverkansmöjligheter både på student- och lärarnivå.
  • Huvudargumentet att fysisk planering lades i Karlskrona är att Boverket också ligger där. Tyvärr existerar sorgligt nog i princip ingen koppling mellan verket och utbildningen. På tre år har jag varit där en gång.

Det var en rätt lång diskussion men vi bestämde att representanten från Sveriges arkitekter ska ta med sig frågan till utbildningsutskottet. En intressant synpunkt som dök upp var att utbildningen nog inte kommer att flytta utan att man snarare ger examensrätt åt en annan skola som kan starta en utbildning till och starta en konkurrenssituation. Kanske inte helt fel med tanke på det stora behovet av planeringsarkitekter det finns.

Arkitekturmässa

I Oktober kommer det att hållas ett ”Mipim-light” (www.mipim.com) i Göteborg med representanter från Sverige/Norden. Här kommer akademin eventuellt att hålla i något seminarium eller liknande. Studenter kan komma att ha fritt inträde till mässan (som annars brukar kosta flera tusen kronor för yrkesverksamma).

Tendensskifte

Det har skett ett skifte i tendenser för hur planeringsarkitekter rör sig på arbetsmarknaden. Tidigare har tendensen sett ut så att många planeringsarkitekter först arbetar i offentlig sektor och samlar där på sig erfarenhet för att senare söka sig till den privata sektorn. Den senaste statistiken visar nu på att man i allt högra grad hoppar från jobb i den offentliga sektorn till ett annat jobb i den offentliga sektorn. Att kommunerna har börjat locka över folk från andra kommuner. Detta som en följd att det idag råder stor brist på planeringsarkitekter med 10 års+ erfarenhet.

”Hört på mötet”

I Luleå har man byggt ett högt och fult punkthus mitt i centrum. Ett visst muttrande i sällskapet skapade intrycket av att man var negativ till detta.

Sveriges arkitekter är gladast i Europa (!).

Sverige är i princip unikt i den mån det finns många internationellt sett stora arkitektkontor.

Ordet ”korvstoppning”. Betydde i sammanhanget efter vad jag kunde förstå ”grundutbildning”. T.ex. kan det användas såhär: om man ska gå på en avancerad CAD-kurs så kan denna kräva att man fått sin ”korvstoppning” någon annanstans d.v.s. att man har grundläggande kunskaper om programmet redan.

 

 

 

 

 

//Mårten Espmarker åk 3 fysisk planering

 

Annonser
1 comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: