Allt avviker! Imorgon är inget standard

För bara några minuter sedan avslutades Sveriges Arkitekters enda framträdande på Almedalen 2011 – Allt avviker! Imorgon är ingenting standard. Tre arkitekter (Fredrik Ekman från White Arkitekter, Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter och Dag Cavallius från Nyréns Arkitektkontor) var inbjudna att tala om storskalighet och likritning inom dagens bostadsbyggande.

Som bakgrund till dagens seminarium står den bostadsbrist som Sverige och Stockholm ställs inför de kommande åren. Man kommer behöva bygga åtskilliga tusen bostäder om året, bara för att situationen inte ska förvärras. Samtidigt höjs röster att det pågår ett alltför kortsiktigt byggande, att vi ser en större likriktning bland det som byggs och en kvalitetsmässig förflackning. Framtidens bostäder kommer inte byggas på tomma fält utanför staden, utan som infill-projekt, som tillbyggnader på befintliga strukturer inne i staden och på gammal industrimark.

Gemensamt hos samtliga föredragshållare var en önskan om ökad hållbarhet, platsanpassning och mångfald. Hur bygger vi bostäder som åldras med värdighet och kan anpassas till framtidens ändrade behov? Och framför allt, vilka krav kan och bör man ställa från kommunens sida för att säkerställa att dessa kvalitéer uppfylls? För att verklig mångfald och variation ska kunna uppstå krävs det att även mindre aktörer tillåts vara med och bygga den nya staden.

På det hela taget var det en optimistisk bild som målades upp, där man valde att visa på möjligheter i form av pågående projekt. Samtidigt riktades kritik, främst mot kommunerna, som många gånger saknar både den kompetens och de resurser, som krävs för att bedöma alla de bygglovansökningar som lämnas in. Det måste åter bli attraktivt att arbeta som tjänsteman inom kommunen. Men även arkitektkåren själv brister många gånger i att ta en ledande position mot ett mer hållbart byggande. En tydligare dialog krävs, mellan arkitekter, byggherrar och kommuner.

I den avslutande frågestunden lyftes frågan: vad är egentligen kvalitet? Emma Jonsteg påpekade att vi många gånger gör misstaget att sammanblanda standard med kvalitet. Att ett bostadsprojekt lever upp till vissa standarder innebär inte att det har hög kvalitet. Vi måste våga ställa högre krav på de bostäder som byggs, detta kommer i förlängning leda till mer individuella lösningar och ett mindre likriktad bostadsbyggande eftersom förutsättningarna för varje projekt är unikt.

På det hela taget var det ett mycket bra seminarium där flera viktiga frågor lyftes. Kanske viktigast av allt var den utsträckta hand från såväl politiker som byggherrar i publiken. Det finns en vilja att bygga bra och hållbara bostäder hos samtliga parter, vad som saknas i dagsläget är en fungerande dialog och förhoppningsvis var dagens föredrag ett steg i rätt riktning. Som åskådare och arkitektstudent stället man sig emellertid frågan: varför gör vi inte sånt här oftare? Varför lyfts inte dessa frågor även resterande 51 veckor av året, i dagstidningar, radio och tv:s debattforum?

(bilder kommer inom kort)

Martin Falck, lokalordförande LTH

Annonser
3 comments
 1. Bra fråga…
  Varför diskuteras detta oftare?
  Kanske därför att bostadsbristen gör att det är inte svårt att få avsättning för nyproducerade bostäder oavsett kvalitet (eller brist på kvalitet). En standardiserad bostad är överlägset bättre än ingen bostad alls, helt enkelt. Och varför skulle bostatdsproducenterna då ta de ökade kostnader som en diversifierad produktion innebär (oavsett om det är upplevd eller riktig fördyring)?

  Ansvaret bör i stället kanske läggas på den politiska styrningen? men då finns det andra faror.. Vem ska bestämma över det arkitektoniska kvalitet? Man ska akta sig för en scenario där man har politiker som arkitekturpolis… det finns inte bara goda exempel av detta.

  Ett svar bör sökas i stället i framtiden: återgärd bostadsbristen och konstigt nog med fler standardiserade bostäder tills brukarna tröttnar och vägrar köpa dåligt planerade och enkla bostäder, då kommer kvalitet att vara av avgörande skillnad.

  Det är varken arkitekterna, byggherrarna eller politikerna som äger frågan: det är konsumenterna, det är var och en av de. Det är där utbildning i arkitektur ska ske, de är faktiskt de som bestämmer om de vill ha standardiserade produkter eller inte.

  I övrigt går det att följa Almedal också på http://www.facebook.com/std.se

  • Martin Falck, Lokalordförande Arkitektstudenterna LTH said:

   Ett scenario där vi bygger bostäder som nätt och jämt lever upp till samtidens standarder (för att lösa den akuta bostadsbristen) för osökt tankarna till miljonprogrammet. Det är allt annat än ett hållbart byggande. Se bara på de problem som möter oss idag med dessa monofunktionella och illa underhållna områden.

   En kommun som ställer krav på byggande är inte detsamma som en smakpolis med ensamrätt att bedöma en byggnads estetiska kvalitéer. Dessutom: det finns flera exempel på hur småskaligt byggande gett både längre byggkostnader och billigare hyror. Stordrift är inte liktydigt med lägre kostnader, i motsats till vad många tycks tro. Och då har vi inte nämnt de samhälleliga vinsterna som kommer ge utslag på tio, tjugo, trettio års sikt.

 2. Självklart leder tankarna till miljoprogrammet, och illa utförda område. jag kan inte annat än hålla med.
  Men vi måste också inse att småskaligt byggande kommer aldrig att lösa bostadsförsöjningen för en region som växer med 35 000 nya innevånare per år. Problemet är komplext och mångfacetterat. Kom gärna och lyssna till vår fruksotseminarium i morgon torsdag samt på fredag om social hållbarhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: