Om miljonprogrammet och dess inneboende potential

Av de bostadspolitiska seminarier som arrangerats i årets Almedalen har många kommit att beröra miljonprogrammet och dess akuta behov av upprustning. Hur ska dessa områden utvecklas – socialt, ekonomiskt, miljömässigt?

Man bör ha klart för sig att långt ifrån alla av de bostadsområden som uppfördes inom ramen för miljonprogrammet, idag är några problemområden. Ett fåtal eftersatta områden har fått representera alla de bostäder som uppfördes i svenska kranskommuner under åren 1965-75. Men med detta inte sagt att miljonprogrammet inte bär på flera plansmässiga brister (dålig koppling till omgivande stad, monofunktionella områden, bilberoende).

Glädjande nog kan vi se hur bilden av miljonprogrammet långsamt börjar förändras. Vad som tidigare uppfattades som ohjälpliga problemområden har mer och mer kommit att ses med visionära ögon. Det finns flera goda exempel där man arbetat med dagens miljonprogramområden och fått såväl sociala som ekonomiska vinster. Ett exempel är det kommunala bostadsbolaget Telge bostäder som rustat upp bostäder i området Hovsjö utanför Södertälje. Resultatet har blivit ett område där de boende är mer stolta över sitt område och i större utsträckning engagerar sig i sin boendemiljö.

För att möta den rådande bostadsbristen behövs inte bara en upprustning av miljonprogrammet, utan även kompletteringar av densamma. Miljonprogrammets utspridda planer med stora outnyttjade hålrum (inte sällan i form av parkeringsplatser), lämpar sig mer än väl för nya bostadsprojekt. Häri ligger inte bara en bostadsmässig vinst, utan även en social. Lyckas vi bygga bort hålrummen mellan stad och förort har vi möjlighet att skapa en sammanhållen blandstad med väl utbyggd kollektivtrafik och fungerande näringsverksamhet.

Miljonprogrammet bör inte längre ses som en ovälkommen rest från 60-talets storskaliga planering. Istället bör det ses som den nödändiga vägen för att bygga bort bostadsbristen och skapa ett mindre segrererat samhälle.

Martin Falck, Lokalordförande Arkitektstudentern LTH

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: