Arkipelago!

Arkipelago Sverige
Arkipelago Sverige, foto från höstens första riksmöte hos Sveriges Arkitekter i Stocholm.

 
Flera av er har nog hört namnet förut, men kanske inte har full koll på vad det innebär eller vad som händer just nu!? Efter flertalet framgångsrika arbetsmarknadsmässor för arkitektstudenter var vi några som kände behovet av ett större forum. Därför bildades i maj i år en riksgrupp under namnet Arkipelago Sverige, följt av lokala grupper på Sveriges arkitektutbildningar.

Därifrån har det rullat på i högt tempo och vi utvecklas hela tiden. Inte minst eftersom organisationen är i sin linda och att det därmed finns väldigt mycket att strukturera. Det är en spännande fas och otroligt utvecklande eftersom Arkipelago Sverige uppenbart fyller ett tomrum. Det har saknats ett forum på riksnivå där representanter från Sveriges arkitektutbildningar kan gå ihop och diskutera olika möjligheter. Genom detta kan vi gå i enad front och stärka kvalitén och intresset för oss och vår utbildning.

För den som är intresserad finns mer info om Arkipelagos uppbyggnad efter hoppet. Håll utkik efter kommande poster om hur vårt arbete fortskrider. Besök gärna vår hemsida, arkipelago.nu och ”gilla” oss på Facebook! Om du är intresserad av att vara med, kontakta din högskolas/universitets ansvarige!

Arkipelago Sverige, genom Michael Westerlund (Chalmers)


 
 
Som tidigare nämnt verkar Arkipelago för att skapa mötesplatser mellan arkitektstudenter och företag i skolmiljö. Dessa mötesplatser har en öppen struktur och varierar från enklare lunchföreläsningar till branschveckor. Arkipelago Sveriges syfte är alltså mer att arbeta fram ett ramverk för struktur och värderingar som de lokala grupperna har stor frihet i att utveckla till sitt egna.

Utöver detta, är tanken med skapandet av det nationella nätverket att förankra ett nytt forum och tätt samarbete mellan Sveriges arkitektutbildningar. Här sker, förutom regelrätt erfarenhetsutbyte, ett ständigt utvecklande av organisationen, både när det kommer till dess kortsiktiga och långsiktiga mål, men även riktlinjer för att styra utvecklingen i rätt riktning. Genom sitt allt starkare fäste, både på lokal- och riksnivå, förs diskussionen ständigt framåt. Detta är något som skapat en stor öppenhet högskolorna emellan och en stark nyfikenhet och vilja när det kommer till att utveckla organisationen.

Utöver att öppna upp för fler karriärs- och utbildningsmöjligheter för studenterna bidrar Arkipelago med väldigt olika chanser att utöka sitt kontaktnät genom. Dessa olika typer av event och tillställningar, allt ifrån lunchföreläsningar till arbetsmarknadsmässor, blir det en effektiv isbrytare som passar de flesta människor.

Förutom kollaborationen högskolorna emellan sker ett nära samarbete med Sveriges Arkitekter. Detta samarbete är av yttersta vikt för ett välfungerande Arkipelago, då Sveriges Arkitekter kan bidra med unika erfarenheter och kunskaper. Likaså blir informationsutbytet bredare och de löpande utvärderingarna stärks av en objektiv part.

Dock är en av de största fördelarna med en väletablerad riksorganisation säkerställandet av kvalitativa arrangemang. Något som i förlängningen ger studenterna väldigt lika och än större möjligheter oavsett val av studieort. Under det gemensamma varumärket skapas det nya krafter att bygga upp ett större förtroende samt använda själva varumärket som kvalitetsstämpel. Detta innebär att alla arrangerade event enklare kan hålla en hög och jämn kvalitet. Ett faktum som givetvis gynnar studenterna, men även företag, genom att de istället för enstaka mässor, föreläsningar etc. kan föra ett tätt samarbete med ett mer väletablerat varumärke. Ett varumärke som står för samma värderingar, mål och syfte oavsett var i Sverige eller av vilken högskola arrangemanget hålls.

Organisationens struktur startades på gemensamt initiativ av representanter från arkitekturprogrammen på CTH (Göteborg), KTH (Stockholm), LTH (Lund) samt UMA (Umeå). Under samlingsnamnet Arkipelago Sverige finns lokala grupper på ovan nämnda högskolor, de lokala grupperna blir således (bokstavsordning):

Arkipelago Göteborg
Arkipelago Lund
Arkipelago Stockholm
Arkipelago Umeå

Arkipelago Sverige består av ordförande samt vice ordförande från samtliga lokala grupper. Under verksamhetsåret 2011/2012 består den nationella styrelsen av:

Chalmers Tekniska Högskola
Michael Westerlund
Christofer Ödmark

Kungliga Tekniska Högskolan
Joel Olsgärde
Mandus Lundmark

Lunds Tekniska Högskola
Henrik Malm
Anton Rosenberg

Umeå Universitet Arkitektur
Josephina Wilson
Karin Stenström

Sveriges Arkitekter
Matilda Schuman, studenthandläggare

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: