Rapport från möte i akademin för landskapsarkitektur – 12/4 2012

Nya frågor

 • Internetrepresentation

Jag hade tidigare sått ett frö för att diskutera frågan om internetrepresentation för akademin och landskapsarkitekturen i Sverige som helhet. Diskussionsunderlaget finns här: http://www.johanask.se/filebucket/Internetrepresentation-diskussionsunderlag.pdf

Alla medverkande var positiva till tanken och höll med om att det brister i kommunikationen utåt – från både akademin och yrket som helhet. En enkel hemsida som blir en slags broschyr för den som vill veta mer om landskapsarkitektur i Sverige kan vara en stort steg framåt. Det poängterades att det inte får bli extra belaststning för ledamöterna i akademin, men samtidigt är det också bra om det faktiskt finns en plattform som möjliggör för extra engagemang att ta sig uttryck.

Det dåliga självförtroendet som jag tycker mig observerat hos kåren under mina år på utbildningen höll inte alla med om. Men oavsett bakomliggande orsak enades vi om att detta var en idé som skulle utforskas vidare. Det kvarstår en del frågetecken med en eventuell hemsida, bl.a. hur kopplingen till Sveriges Arkitekter skulle se ut men till nästa möte skulle jag (Johan) göra en digital skiss/dummy-design för att visualisera idén och ha något att visa upp om ärendet slussas vidare.

 • Grön infrastruktur 

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag ”att utarbeta en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen”. Läs mer på http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/84/50/ce934e05.pdf.

Beslut togs om att Naturvårdsverkets arbete ska hållas under bevakning, och detta tillförskrevs Lena Dübeck. Det finns en möjlighet här att vidga begreppet biologisk mångfald och att befrukta landskapsarkitekters kunskap om resurser i landskapet, samtidigt som vi kan bevaka och måna om våra särskilda kunskapsintressen, så som sociala aspekter.

Från förra mötet

 •  Ny Agenda

Samtliga närvarande ställde sig positiva till att vara med och bidra eknomiskt till det initiativ om en bok om nordiska landskapsarkitekturprojekt (se föregående rapport). Frågan tas vidare till SA:s styrelse.

 • EFLA:s årsmöte

Tomas Eriksson, Jennie Fagerström samt Emily Wade planerar att åka till EFLA:s årsmöte som detta år hålls i St. Petersburg, Ryssland.

Tomas åker i egenskap av ordförande samt hans involvering i den konferens som hålls i direkt anslutning till EFLA:s årsmöte (som samanordnas av SLU och har en schemalag del i Stockholm/Uppsala). Jennie Fagerström är sittande internationell representant i akademin men ska lämna över posten till Emily, som därmed följer med för att inskolas på sin nya post.

 • Akademisamtal – parkernas betydelse i staden

Tomas och Emilys arbete med det pågående akademisamtalet om parkernas betydelse i staden har resulterat i en artikel, och arbetet med att få den publicerad diskuterades.

 • Umeå – kulturhuvudstad 2014

När Stockholm var Eurpoas kulturhuvudstad 1998 skedde en mängd intressanta projekt i stadens offentliga miljöer. När Umeå nu står på tur att vara värd 2014 finns det anledning att bevaka det som är planerat att hända i staden och engagera studenter i detta. Kanske kan en tävling eller ett projekt i skolan förläggas till Umeå som sedan visas eller genomförs där när staden är kulturhuvudstad?

Kontakt och samarbete med Umeås arkitektstudenter kan vara grogrund för möjliga workshops, projekt, etc.

 • Inplanerade möten:

  Tis 29 maj 16.30
  Ons 20 juni 16.30

————————————————————-

/Johan Ask, studentrepresentant

Annonser
2 comments
 1. Henrik Larsson said:

  Jag gillar ditt förslag om internet-representation och gör samma analys som du av hur kännedom om landskapsarkitektyrket förmedlas av Sveriges Arkitekter och SLU på internet. Man riktar sig till blivande studenter eller till den som vill anlita en arkitekt. Men där slår man in öppna dörrar. De som söker sig fram till den informationen som finns har troligtvis redan kännedom om yrket. Det borde finnas en mer utåtriktad sida som inte riktar sig till en särskild grupp.

  Men jag vill lyfta diskussionen ett steg ytterligare och efterfråga en sida som samlat förmedlar arkitektyrket där de olika grenarna utgör delar av en helhet. Det skulle lyfta fram en diskussion om hur de olika yrkesgrenarna relaterar till varandra och hur Sveriges Arkitekter verkar för yrkeskårens samlade kompetens. Jag tror att vi genom en sådan diskussion skulle inse att vi egentligen sitter och pratar om samma saker men att våra handligar tar sig olika uttryck rent fysiskt. Där är vi inte. Där borde vi vara.

  Henrik Larsson / studentrepresentant i utbildnings- och forskningsutskottet.

 2. johanask said:

  Jag håller med dig; det saknas en gemensam och tydlig kanal för hur arkitektur som helhet löser – och kan lösa – de olika problem och frågeställningar som finns i vårt samhälle idag. En gemensam plattform hade kanske kunnat reducera risken för att samma diskussion förs på flera olika håll samtidigt, fast i lite olika kostym. Dessutom ser jag en fara i att den utveckling och debatt som förs knutet till arkitektur sker så pass internt som den gör i dag, och där tror jag att en hemsida hade varit ett litet steg framåt till att öka transparensen och inblicksmöjligheterna för utomstående, såväl som ett sätt för att koncentrera den interna diskussionen.

  Jag välkomnar verkligen att den här debatten förgrenar sig. Efter nästa möte i landskapsakademin (29/5) kommer jag ha gjort ett utkast till hur en sida för landskapsarkitekturen skulle kunna se ut. Det kanske kan föda nya idéer till hur frågan om en mer central arkitektursatsning kan se ut.

  Mvh Johan Ask, studentrepresentant i akademin för landskapsarkitektur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: