Rapport från möte i akademin för landskapsarkitektur – 29/5 2012

Nya medlemmar

Valet av nya medlemmar börjar närma sig ett beslut. Tre platser i akademin ska fyllas, och kandidater till två av dessa enades det om varvid de ska kontaktas. Geografisk och yrkesverksamhetsmässig spridning hos de nya ledamöterna har varit vägande i diksussionen.

Verksamhet framöver

Akademins verksamhet framöver diskuterades vidare. Sedan tidigare fanns det tankar om att under hösten fortsätta med akademisamtalen samt att försöka anordna en publik, praktisk satsning i form av ett seminarie, studiebesök eller dylikt. Det diskuterades om ett ”svenskt Oyster” vartannat år skulle kunna vara något för akademin att försöka anordna. Det finns inom kåren ett behov av att träffas fysiskt och diskutera, och att se till att det sker skulle kunna vara en av akademins uppgifter. Tillställningen kunde i så fall vandra runt om i Sverige där planerings- och yrkesrelaterade frågor knutna till regionen sätter temat

I ljuset av denna diskussion kom därför också bristen på en tydligt formulerad verksamhetsbeskrvning upp. Den hade kunna vara till hjälp i uppstruktureringen av akademins arbete samt fungera som ett dokument som kan stämmas av mot de övriga akademiernas. Det enades om att akademin borde ha ett sådant dokument, och ett grovutkast till en verksamhetsbeskrivning ska tas fram till nästa möte (20 juni).

Verksamhetsöversyn inom förbundet

Sveriges Arkitekter håller för närvarande på att se över sin verksamhet. Katarina Nilsson skickade inför mötet ut ett par frågor som skulle funderas på och en beskrivning av arbetet som sker inom förbundet:

”Att vi samlar material och erfarenheter från alla arbetsorgan, att vi analyserar materialet under sommaren och att styrelsen sedan kommer att diskutera eventuella förändringar i slutet av augusti och att det sedan kommer att vara ett beslutsunderlag på stämman i november. I första hand kommer det att påverka verksamhetsprogrammet men det kommer ju att få konsekvenser för hur vi prioriterar vår verksamhet och hur vi organiserar oss under kommande år.

 Alla har fått samma frågor:

– hur uppfattar ni ert uppdrag?
– hur viktigt tycker ni att det är?
– hur tycker ni att arbetsformerna fungerar?
– vilka är de viktiga framtidsfrågorna?”

Ledamöterna hade inte hunnit svara på frågorna till detta möte utan skulle försöka svara på dem så snart som möjligt, gärna i form av ett kedjebrev där svaren börjar hos en ledamot och sedan skickas vidare till nästa.

Kommunikation

Till mötet hade jag (Johan) gjort ett snabbt utkast på hur en hemsida för akademin och landskapsarkitekturen i Sverige skulle kunna se ut. Bild på förslaget finns här:

http://www.johanask.se/filebucket/images/larkademin_hemsida.jpg

Tanken med utkastet var att visa på vad som skulle kunna rymmas på en sådan sida. Förslaget mottogs positivt men med tveksamheter kring vem som ska anvsara för att innehållet uppdateras. I arbetet med utkastet hade jag valt ett ”maximumscenario”, där sidan innehåller både nyheter och blogg – något som inte alls är nödvändigt. Det går att göra en mer statisk informationsvariant till hemsida som knappt behöver uppdateras. Men eftersom det finns en vilja av att kunna diskutera och hitta en kanal för att göra detta menar jag att en hemsida är ett enkelt och billigt sätt att göra detta på, lättåtkomligt för alla – både den breda allmänheten såväl som för yrkesverksamma – och därför väl värt att pröva på.

Hela Sveriges Arkitekter håller som nämnt i tidigare rapporter också på att se över sitt kommunikationsarbete. I väntan på att den processen ska kristalliseras läggs arbetet med akademins hemsida på is till augustimötet då SA:s tankar och ambitioner bör vara så pass tydliga att det går att dra en slutats om hur och i vilken omfattning arbetet med en ”egen” landskapsarkitektursida ska föras vidare.

Nordisk agenda (boken)

Frågan om medfinansiering av den kommande boken Nordisk Agenda ska tas, och Katarina för den den vidare för definitivt beslut.

Grön infrastruktur

Bevakningen av Naturvårdsverkets  uppdrag  ”att utarbeta en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen” (se föregående rapport) har resulterat i en del orosmoment sett från landskapsarkitektursidan. Stadsperspektivet har försökts fås in i debatten av Ulrika Åkerlund på Boverket som kämpar mot ett strikt naturvetenskapligt synsätt på ekosystemtjänster. Det behövs ett socialt, kulturellt, upplevelse- och gestaltningsmässigt perspektiv på det natur- och grönområden gör för oss människor. Vad kan naturlandskapet ge oss? Det handlar inte enbart om biologisk mångfald utan också om vad naturen faktiskt betyder för oss, sett till alla olika aspekter. Med ett strikt naturvetenskapligt styrdokument är risken stor att dessa andra värden körs över, vilket skulle kunna göra det till ett hinder i planeringsprocessen snarare än ett hjälpmedel.

____________________________________________

Nästa möte: 20 juni

/ Johan Ask, studentrepresentant

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: