Augustenborgs botaniska takträdgård

I våras var Arkitektstudenter från Alnarp och LTH på studiebesök på Augustenborgs botaniska takträdgård i Malmö. Augustenborgs Botaniska Takträdgård är en unik anläggning med nära 10 000 kvadratmeter levande tak. Här finns lättskötta extensiva sedumtak och fantasifulla inspirationsträdgårdar, samt ett speciellt tak för utrotningshotade växt- och djurarter.

I tätare och expanderande städer står vi inför en utmaning gällande hur vi ska behålla staden (eller utveckla den till att bli) hållbar och grönskande. Under besöket på takträdgården fick vi lära oss om gröna tak och dess betydande roll för människan och staden ur både hälso-, ekologisk- hållbarhetsaspekt. Till viss del kan gröna tak kompensera för förlorad grönyta på marken och bidrar till en mer hållbar stad genom att exempelvis ta hand om dagvattnet, ge bättre microklimat, öka livslängden på takmaterial, bidra till den biologiska mångfalden, dämpa buller, spara energi till kylning och uppvärmning, minskar överhettning av städer, kan användas för rekreation och inte minst – de är vackra!

Vi fick lära oss om de olika typerna av gröna tak som finns:
Extensiva gröna tak är lättviktiga, med ett väldigt tunt jordlager. Växterna består huvudsakligen av torktåliga arter som fetknopp och mossa. Dessa tak klarar sig med det vatten de får av regnet, och kräver inte mer skötsel än en årlig kontroll. I andra ändan av viktskalan finns intensiv takvegetation, takträdgårdar eller till och med parker. De kräver naturligtvis lika mycket skötsel som andra trädgårdar, med vattning och ogräsrensning. Däremellan finns alla möjliga typer av takvegetation med olika djupa jordlager och skilda växtslag. En del behöver – likt ängar – bara sporadisk skötsel, andra mer.
Vi fick även en tur i stadsdelen Augustenborg – kallat Ekostaden, som är ett inspirerande exempel på ekologiskt hållbar stadsutveckling. Här har man arbetat med att involvera de boende i utvecklingen av stadsdelen och satsat på en ökad biologisk mångfald, hållbar energiförsöjning, dagvattenhantering, och attraktivare, grönare  och mer tillgängliga utemiljöer.

En del tankar väcktes under studiebesöket. Tänk på vilken potential som finns om vi faktiskt använder oss utav de enorma ytor taken i staden utgör. Vi hade kunnat ha fantastiska trädgårdar och parklika miljöer i taknivå och för att inte tala om lokalproducerade odlingar som försörjer en del av stadens behov av föda bara genom att utnyttja de ytor som finns till vårt förfogande.

Är du nyfiken och vill läsa mer? se här:

mer om Ekostaden Augustenborg:
http://malmo.se/Medborgare/Miljo–hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar-stadsutveckling/Ekostaden-Augustenborg.html
och Augustenborgs botaniska takträdgård:
http://www.greenroof.se/?pid=77

BildBildBildBildBild

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: