Akademin för landskapsarkitektur – rapport från långmöte 14-15 september

Hej alla arkitektstudenter!

Den 14 september åkte vi i akademin för landskapsarkitektur genom regnet ut till ett soligt Styrsö i Göteborgs skärgård för ett långmöte. Syftet var att ta fram ett par fokuspunker för verksamheten det kommande året och att få ett tillfälle att träffas och samtala ingående kring frågor som rör akademin.

Här kommer en sammanfattning av den verksamhetsbeskrivning som togs fram under mötet. Dessutom passade vi på att uppdatera informationen om styrelsemedlemmarna på Sveriges Arkitekters hemsida.

Närvarande på långmötet var Tomas, Katarina, Sabina, Emily, Liv, Clara och Johan.

Verksamhetsfokus 2012–2013

Årlig sammankomst

Som ett led i att försöka förbättra kommunikationen inom kåren och öka kunskapsutbytet har akademin en vision om att under 2013 anordna en seminariedag med målet att göra det till en årligt återkommande sammankomst. Fokus kommer att ligga på den inhemska marknaden och tanken är därför att tillställningen ska vara ambulerande och förläggas på olika platser från år till år. Formatet kommer att vara en seminariedag med föreläsningar och avslutande middag samt en frivillig exkursion dagen därpå med studiebesök på intressanta och relevanta platser och projekt.

Det övergripande syftet är att föra samman yrkesverksamma så att de kan träffas fysiskt, vilket vi var överens om brukar vara mycket uppskattat men ske alltför sällan. Under dagen kommer sakfrågor diskuteras kopplade till problematik som man i projekt eller på annat sätt behandlat i regionen där tillställningen hålls.

Målet med seminariedagen är att:

  • belysa och föra fram landskapsarkitektens många olika yrkesroller.
  • öka medvetenheten om inhemska projekt och problemställningar.
  • föra samman yrkeskåren och skapa en återkommande plattform för samtal.
  • sprida fördjupad kunskap och främja diskussion inom aktuella ämnen.

2013 planeras konferensen att hållas i Göteborg någon gång i maj.

Landskapsarkitekturrapportering i arkitekturtidskrifterna

Samstämmighet rådde under mötet om att det finns brister i hur landskapsarkitekturen representeras i arkitekturtidskrifterna i Sverige. Akademin har därför som mål att under hösten undersöka hur rapportering av landskapsarkitektur ser ut i arkitekturpressen i Sverige. Genom att granska utgivna tidskrifter under 2012 kommer akademin att titta på om, hur och i vilken omfattning landskapsarkitekturen och de ansvariga personerna bakom benämns i samband med projektreportage. Det gäller inte enbart renodlade landskapsarkitekturprojekt utan det kommer att vara en övergripande granskning av hur utomhusmiljön behandlas i reportage om nya byggnadsmiljöer.

Sienapriset 25 år

2013 fyller Sienapriset 25 år. Detta tyckte vi under mötet borde uppmärksammas och firas på något sätt. En idé som ska undersökas är om det finns intresse för att skapa en samlad publikation över pristagare och nominerade genom åren.

I samband med diskussionen om gångna års pristagare kom det upp att det kanske skulle vara befogat att inrätta ett ”klassikerpris”. Tanken med ett sådant pris skulle vara att uppmärksamma projekt från förr och utvärdera hur tiden har påverkat dem. Tidsaspekten är en intressant aspekt på landskapsarkitekturen som sällan behandlas utförligt. Hur blev projektet? Hur såg man på det då och hur ser man på det nu?

Oyster

Oyster-gruppen, som är en över tiden varierad grupp landskapsarkitekter, har sen över tio år organiserat de uppskattade Oyster-seminarierna vartannat år. Ingen formell koppling till akademin, men vi och Sveriges Arkitekter stödjer verksamheten och kan vara behjälplig på olika sätt. Vi hoppas på nytt seminariet hösten 2013.

IFLA, internationella frågor

Det händer mycket spännande inom landskapsarkitektur i Europa och resten av världen. Det internationella arbetet bör bli synligare för medlemmarna. Rapportering sker fortlöpande på akademimöten. Frågan hur vi gör IFLA (International Federation of Landscape Architects) tillgängligt bör tas upp under det kommande årets akademimöten. På mötet i Sydafrika i september beslutades att IFLAs struktur och finansiering ska ses över. Emily kommer att delta i en arbetsgrupp som gör denna strukturöversyn. Tomas Eriksson kommer tillsammans med en finsk kollega Emilia Weckman vara med och se över kriterierna för utvärdering av landskapsarkitekturutbildningar för de som önskar godkännande av IFLA-Europe.

________________________________

Slutligen vill jag passa på att även här tipsa om akademins Facebook-sida, ”Forum Landskap”.

Det var allt för den här gången!

Detta bildspel kräver JavaScript.

/ Johan Ask, studentrepresentant i akademin för landskapsarkitektur.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: