Rapport från Tävlingsnämndens möte 2012-12-11

Hej alla tävlingsglada! I egenskap av nytillträdd studentrepresentant tänkte jag börja denna rapport på ett grundligt sätt och avhandla tävlingsnämndens uppgift och sammansättning innan jag går in på de tävlingar som behandlas för tillfället. Detta är dels för att det är nyttigt för mig att skriva ner, dels för att en sammanfattning då och då är bra för nytillkomna rapportläsare.

Nämndens uppgift

Tävlingsnämnden ansvarar för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet och är dit man ska vända sig om man vill anordna en arkitekttävling (på ett ”korrekt” sätt) i Sverige. Tävlingsarrangören (kommunen/organisationen/personen/…) tar då kontakt med Sveriges Arkitekters kansli för en diskussion kring ett tävlingsprogram. Detta ska helt enkelt beskriva tävlingens bakgrund, vad den går ut på och vilka villkor som gäller. Alltså t.ex. om den är allmän eller enbart för inbjudna kontor/arkitekter, vad syftet är som man vill uppnå och vilka inlämningskrav som finns.

Nämnden har sedan två huvuduppgifter. Den första är att läsa dessa program och se till att de uppfyller de regler som branschen, genom Sveriges Arkitekter, har satt upp för arkitekttävlingar, såsom skälig arvodering vid inbjudna tävlingar. Om programmet är tydligt och i enlighet med dessa branschöverrenskomna tävlingsregler, godkänns det under ett nämndmöte. Det finns ingen lag som säger att arrangören måste gå via Tävlingsnämnden för att få anordna en arkitekttävling i Sverige, men arrangören det valet får denna heller ingen hjälp i organiserandet eller genomförandet och saknar branschens bildliga ”Fairtrade”-stämpel.

Den andra stora uppgiften för nämnden är att, när tävlingsprogrammet är godkänt, utse ledamöter till tävlingsjuryn. Arrangören är förstås alltid själv representerad i juryn, men två av ledamöterna diskuteras fram och utses av Tävlingsnämnden. Dessa är förstås tänkta att bidra med en arkitektonisk kompetens i juryarbetet.

Nämndens sammansättning

Tävlingsnämnden har två sekreterare (en på 100% och en på 50%) som är anställda av Sveriges Arkitekter och jobbar på kansliet. Dessa två (Claes Larsson och Katarina O Cofaigh) sköter det dagliga arbetet rörande tävlingar och håller kontakten med tävlingsarrangörerna. Nämnden sammanträder ungefär en gång per månad och diskuterar och tar beslut. Mellan dessa möten sker dock även en regelbunden mailkorrespondens.

På Sveriges Arkitekters stämma väljs en ordförande och sex ledamöter in på en tvåårsperiod i nämnden. Det är ett förtroendeuppdrag och en bredd i kompetensområden är förstås eftersträvansvärt i gruppsammansättningen. Åren 2011-2013 har Tävlingsnämndens ordinarie ledamöter varit: Jan Enfors (ordförande), Charlie Bäckstrand, Sven Magnus Sjögren, Myr Ullhammar, Per Reinholtz, Torun Hammar och Veronika Borg. Utöver dessa har nämnden för tillfället tre adjungerade i form av Gösta Olsson, Susanne Ramel och en studentrepresentant. Dessa har yttranderätt, men inte rösträtt och behöver inte väljas in av stämman.

Då det var stämma 17-18 november i år är nämndens sammansättning för verksamhetsåren 2013 och 2014 nu bestämd. Denna ser ut som följer och första mötet för nya nämnden blir 23 januari.

  • Ordförande: Jan Enfors SAR/MSA, Sollentuna kommun, Omvald
  • Veronika Borg LAR/MSA, Grontmij, Omvald
  • Torun Hammar SAR/MSA, Statens fastighetsverk, Omvald
  • Per Reinholtz SIR/MSA, Reinholtz & Ronnemark Arkitekter Designer, Omvald
  • Sven Magnus Sjögren SAR/MSA, Sjögren Arkitekter AB, Omvald
  • Gustav Appell A MSA, Gustav Appell Arkitektkontor AB, Nyvald
  • Anna Webjörn SAR/MSA, Anna Webjörn Arkitekt, Nyvald

Aktuella tävlingar

Med nämndens uppgift och sammansättning avhandlad kan vi gå vidare till vad nämnden behandlar för tävlingar för tillfället. Jag rekommenderar er varmt att gå in på www.arkitekt.se/tavlingar om ni vill få inblick i tävlingsvärlden och hålla er à jour. Där hittar ni länkar, snabbinfo, tävlingsregler och mycket annat matnyttigt. De tävlingar som jag tipsar om här nedan är ett urval från den tävlingslista som nämnden jobbar med. Anledningen till att det är ett urval är för att vissa tävlingar ligger på is, vissa är ännu hemliga och vissa är rent ut sagt ointressanta att rapportera om för studenter i denna redan långa text. Detta är vad ni borde titta närmare på:

Detta är en allmän idétävling med syftet att få fram förslag till utformning av en prototyp av en paviljongbyggnad som kan användas i olika typer av stadsmiljöer och modifieras efter behov och förutsättningar. Någon form av modullösning helt enkelt. Sista dag för inlämnande av tävlingsförslag är 2013-01-14 och man anmäler sig gratis här.

  • Idétävling för konstgräs

Detta kommer bli en allmän studenttävling som syftar till att hitta nya användningssätt för konstgräs. Inga detaljer är bestämda än, men hålla ögon och öron öppna framöver!

En tvåstegstävling om att utveckla det bästa konceptet för hållbar renovering av en existerande byggnad i vardera nordiskt land. Den svenska byggnaden är ett bostadshus i Botkyrka från 1973. Den första fasen är en öppen idétävling, med låg tröskel för deltagande och anonym bedömning. Fyra förslag från varje byggnad, det vill säga 20 sammanlagt, får 300 000 norska kronor och möjligheten att gå vidare till tävlingens andra fas. Sista dag för anmälan är 2013-02-08.

Detta är en tävling med prekvalificering, vilket innebär att fyra team/kontor som anmält intresse att delta kommer att väljas ut och endast dessa får skicka in tävlingsbidrag. Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till utformning av en tillbyggnad till Liljevalchshallen. Stark egen identitet efterfrågas, liksom respektfullt förhållningssätt till den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden ska höja standarden och utöka utställningsmöjligheterna totalt sett i konsthallen. Sista anmälningsdag är 2013-01-21.

Detta är en riktigt storskalig tävling, som är långt gången nu. Bakgrunden är att Kiruna står inför en stor stadsomvandling, eftersom LKABs brytning av järnmalm innebär att centrala delar av staden inte kommer att kunna användas inom en tioårsperiod. Kiruna kommun har därför arrangerat en inbjuden tävling, där tio team har lämnat in förslag. Tävlingen är nu under bedömning och beräknas vara klar i början av mars 2013. Samtliga tio tävlingsbidrag kan ni se här, vilket jag varmt rekommenderar!

/Jacob Everhed, studentrepresentant i Tävlingsnämnden

Annonser
1 comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: