Valberedningen Nominerar 2014

Först och främst vill vi i valberedningen 2014 tacka alla som skickat in ansökningar! Det har varit ett rent nöje att gå igenom alla inkomna ansökningar. Gemensamt för alla ansökningar är ett starkt uppvisade av engagemang och driv vilket ger stora förhoppningar för ArkitektStudenterna som organisation och för dess medlemmar. Fortfarande saknas det tyvärr ansökningar till några av de utlysta posterna så är du sugen på något av följande nedan tveka inte att mejla oss din ansökan snarast, val.arkitektstudenterna@gmail.com Vakanta poster är: En verksamhetsrevisor, 2 st representanter till Valberedningen. Samt en student från Inredningsarkitektur till UFU.

Följande poster som valberedningen har nominerat till är:

ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

KASSÖR

SEKRETERARE

 

STUDENTREPRESENTANT TILL UTBILDNING OCH FORSKNINGSUTSKOTTET (UFU)

VALBEREDNINGEN

 

Ordförande

Valberedningen har valt att nominera Rebecca Norberg, Åk 3 Alnarp, som ny ordförande för arkitektstudenterna. Efter ett år som mycket drivande och omtyckt lokalordförande på alnarp anser valberedningen att Rebecca är mer än redo för nästa steg. Inom organisationen har hon visat framfötterna sedan dag ett och har deltagit i allt från Sveriges arkitekters stämma till årsmöten och Studmax vilket gör att hon har bred insikt i hur organisationen funkar. Hennes aktiva arbete med att leda organisationen i en politisk riktning ligger rätt i tiden och Rebecca har under hösten bland annat varit huvudansvarig för arbetet med åsiktsprogrammet. Hennes idéer visar på framåtanda. Hon vill, förutom att arbeta i en politisk riktning, även förbättra kommunikationen inom organisationen. En ständigt aktuell men komplex fråga som Rebecca bemöter med konkreta förslag som tex nyhetsbrev och en kommunikationsansvarig. Stora utmaningar väntar inför nästa år, men med det vi sett från Rebecca hittills i form av handlingskraft och organisatorisk förmåga är vi övertygade om att ordförandeposten kommer passa henne som handen i handsken.

Vice ordförande

Valberedningen har valt att nominera Carl Darenlind, Åk 3 Chalmers, till vice ordförande. Carl har under det senaste året varit en uppskattad lokalordförande på Chalmers och medverkade även på Almedalsveckan i somras. Vi är mycket glada över att Carl nu vill ta sitt engagemang vidare då han både har erfarenhet av många delar av organisationen och andra studentengagemang och han har många egenskaper som vi tror är bra i presidiet. Han är verbal, social och framåt men samtidigt en reflekterande person med en stor dos ödmjukhet. Carl har ett stort intresse av att utveckla och förbättra många delar av organisationen, så som lokalföreningarnas roll inom ArkitektStudenterna och organisationens funktion som en röst i den politiska debatten. Carl var även med som representant på Sveriges Arkitekters stämma 2012 och där uppkom ett intresse av att utforska och arbeta med kopplingen mellan ArkitektStudenterna och Sveriges Arkitekter.

Vi tror att Carl kommer göra ett ypperligt bra arbete som vice ordförande då han har ett stort engagemang och driv och kan fungera som ett bra stöd till ordföranden i både det praktiska och politiska arbetet.

Kassör

Valberedningen har valt att nominera Paulina Jaén Nilsson, UMA åk 4, till kassör. Paulina har under året 2013 suttit som kassör i ArkitektStudenternas presidium. Valberedningen är glada över att kunna välja om Paulina till kassör för år 2014. Detta i förhoppning om att kunna bidra till kontinuitet i Arkitektstudenternas arbete och för att lätt kunna driva vidare de frågor som påbörjats. Paulina ser sig själv vara en stor tillgång likaså stöd till årets nya presidium. Paulina har utöver sin roll som kassör också arbetat med påverkansfrågor och kommunikation och hon hoppas kunna vidareutveckla dessa frågor inom ArkitektStudenterna för att fortsätta driva organisationen framåt. Paulina är en driven person som genomför hennes uppgifter på ett noggrant och målmedvetet sätt. Hon har även praktiserat det senaste halvåret, vilket vi ser som något positivt då hon också har erfarenheter från yrkeslivet med sig i det kommande årets presidiearbete.

Sekreterare

Oskar Simann läser andra året på UMA och har en gedigen erfarenhet av föreningsverksamhet. Via tidigare engagemang i UMAs lokalstyrelse, deltagande på workshops, studrix och årsmöte har han skapat sig en god insikt i arkitektstudenternas arbete. Oskar brinner för att utveckla och stärka det mervärde som ges vid samtal och utbyte mellan studenter från olika skolor och discipliner. Han vill även framhäva vikten av det fysiska mötet studenter emellan, som en motor för påverkan och utveckling. 
Som sekreterare i presidiet tror valberedningen att Oskar kommer ha stor nytta av sina erfarenheter inom sitt tidigare styrelsearbete för organisationen Ung Media Sverige likväl det arbete han utfört för en skoltidning. Oskar poängterar att de arbetsmetoder och kunskaper som tidigare föreningsverksamhet har gett honom kommer att gynna presidiets arbete under möten och upprättande av protokoll, vilket bidrar till en trygghet och en stort stöd för den nya styrelsens arbete.

UFU

Nominerad som representant till Utbildnings- och forskningsutskottet är Camilla Doms, Åk 3 Alnarp. Camilla har tidigare haft ett lokalt engagemang i ArkitektStudenterna samt inom rådet för studiebevakning på Alnarp (Larkrådet). Genom sitt engagemang har Camilla insikt i arbetet kring ärenden som berör Arkitektstudenters studier. Med dessa erfarenheter vill Camilla driva frågor som berör skolornas betygsystem, praktik under utbildningen, samt föra diskussionen kring Arkitektstudentens studieklimat. Camilla understryker vikten av UFU som ett forum där samarbetet och utbytet mellan de olika utbildningarna kommer till sin rätt. Camilla vill i UFU också ta upp frågor kring rekryteringen inom arkitektkåren och dess mångfald, då hon beskriver vikten av allsidighet för att kunna spegla vårt samhälle. Med alla dessa högst aktuella ämnen tror valberedningen att Camilla med sina tidigare erfarenheter och driv, aktivt kommer att diskutera och informera som sittande representant i UFU.

Valberedningen, 2014

Nominerad som representant till Valberedningen 2014 är Julia Johansson, som läser sitt första år på Master i Landskapsarkitektur på Alnarp. Genom ett tidigare engagemang och 3 års studier på BTH har Julia fått en god insyn i hur ArkitektStudenterna som lokalt organ fungerar. Ett stort bidrag till Valberedningen är också att Julia har erfarenheter både BTH och Alnarp genom sina studier. Det är valberedningens förhoppning att Julia kommer bidra med ett skarpt öga när det kommer till bedömning av ansökningar. Vi tror att Julia tillsammans med två andra representanter, som också har insyn i organisationen på nationell nivå, kommer utgöra en gedigen valberedning 2014.

Fortfarande handlägger vi vem som kommer att inneha posterna som ordinarie inom UFU och sammankallande till Valberedningen. Då ansökningar till UFU och Valberedningen fortfarande pågår kommer beslut angående ordinarie och adjungerad inom UFU respektive sammankallande till valberedningen, att publiceras senare.

Valberedningen tackar återigen för ett gott samarbete och ett roligt år.

Allt gott. 

Valberedningen 2013, Mathilda, Josephine och Nathalie. Samt Clara Hansson.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: