På denna blogg skriver arkitektstudenter om ArkitektStudenterna och arkitektur. Det är skribenten som är ansvarig för inlägget och detta behöver inte stämma överens med vad Sveriges Arkitekter eller ArkitektStudenterna tycker.

Vad är då ArkitektStudenterna?

I samband med att Sveriges Arkitekter bildades så bildades också studentorganisationen Arkitektstudenterna för studenter vid utbildningarna i arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering.

Som studentmedlem får du ett fullvärdigt medlemskap i Sveriges Arkitekter med prenumeration på branschtidningen Arkitekten och möjlighet till personlig service från Sveriges Arkitekters kansli som till exempel praktiklönebevakning. Sveriges Arkitekter och Arkitektstudenterna erbjuder dig dessutom att delta i kurser och seminarier för att underlätta praktik- och arbetssökande, medierelationer samt för att starta eget. I ArkitektStudenternas regionala verksamhet kan ytterligare evenemang anordnas såsom gemensamma utställningar, studiebesök, föreläsningsserier med mera. Efter avlagd examen och anmälan till förbundet övergår ditt studentmedlemskap till ett ordinarie medlemskap i Sveriges Arkitekter.

Den regionala verksamheten inom arkitektstudenterna bedrivs av studentavdelningar som finns på varje skola. Studentavdelningarnas ordförande bildar tillsammans med ArkitektStudenternas ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör ArkitektStudenternas styrelse. ArkitektStudenterna har därmed representation i Sveriges Arkitekters olika organ såsom styrelse, stämma, akademier, utskott och nämnder där vi bevakar studenters intressen.

ArkitektStudenterna har drygt 2200 medlemmar vilket motsvarar ungefär 80% av alla som är inskriven på någon av de nio utbildningarna. Var femte medlem i Sveriges Arkitekter är studentmedlem.

Alnarp: Sveriges Landbruks Universitet, Alnarp, Landskapsarkitektprogrammet

BTH: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Fysisk planering

Chalmers: Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Arkitekturutbildningen och Arkitektur och Teknik

HDK: Högskolan för Design och Konst, Göteborg, Inredningsarkitektur

Konstfack: Konstfack, Stockholm, Inredningsarkitektur

KTH: Kungliga Tekinska Högskolan, Stockholm, Arkitekturutbildningen

LTH: Lunds Tekniska Högskola, Lund, Arkitekturutbildningen

Ultuna: Sveriges Lantbruks Universitet, Ultuna, Landskapsarkitektutbildningen

UMA: Umeå Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Vill du veta mer? Gå in på www.arkitekt.se/student 

Annonser