Arkiv

Author Archives: camilladoms

Att det är dags att fylla i kandidatenkäten!

I alla fall om du just nu läser ditt tredje år på något av arkitekturprogrammen och strax kommer att kunna inkassera din kandidatexamen (grattis, sjukt bra jobbat!).

Kandidatenkäten är en enkät som vi i UFU (Sveriges Arkitekters utskott för forskning och utbildning) har tagit fram för att kunna förhålla oss till studenternas åsikter i olika sakfrågor vilka rör utbildningen. Kandidatenkäten är kort och gott till för att utveckla och upprätthålla kvalitén på våra olika arkitekturutbildningar.

Det du bidrar med, genom att fylla i kandidatenkäten, är alltså att se till att utbildning blir så jäkla bra som det bara går. Detta är SÅKLART bra för för dig som är mitt i utbildningen, men även för kommande studenter. En bra utbildning med hög status gynnar ALLA. Fyller du i kandidatenkäten kan du dessutom vinna 1000 riksdaler.

Så du har väl inte glömt, logga in på din skolmail där det skall finnas en länk:

Fyll i Kandidatenkäten!

 

Fred och Kärlek,

// Camilla Doms
Ordinarie studentrepresentant 
i
Utbildning- och forskningsutskottet.

Annonser

blogg

Åter igen händer det spännande saker på kansliet. I tisdags gick Arkitekternas årliga Forskningsforumet av stapeln. Som jag tidigare nämnt håller Sveriges Arkitekter på att utforma en ansökan till Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och tanken med årets forum var att, genom tankeväckande föreläsningar samt en workshop, samla ytterligare kunskapsstoff till ansökan.

Ledordet för dagen var samverkan och många pålästa personer samlades på Sveriges Arkitekters kansli på Storgatan 41 för att prata om arkitektkårens framtida innovationsarbete. Dagen bjöd på inspirerande utblickar mot Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 och Fastighetsverkets modell för innovationsupphandling. Managementkonsulten Liza Rudolfsson pratade om hur verksamheter kan bygga en innovationskultur och några av Sveriges Arkitekters medsökande berättade om varför de stöder vår ansökan. Dessutom kom Arkus och beskrev sin nyligen avslutade utlysning inom Hållbar stadsutveckling.

Dagen efter Forskningsforum möttes UFU’s medlemmar återigen på kansliet för möte. Precis som vanligt berörde vi frågan om utbildningarnas praktik. Vi har nu kommit till ett läge i praktikfrågan där det är dags att påbörja samtal med skolorna och SDT-företagen m.fl.. Vi diskuterade även programmet för höstens Utbildningsforum där det nu är bestämt att temat kommer att inriktas mot kommunikativ kompetens, språk och pedagogik. Slutligen passade vi på att förfina 2014’s upplaga av Kandidatenkäten vilken inom kort kommer att skickas ut till alla oss som snart avslutar sitt tredje år av utbildningen.

Allt som allt har det varit två väldigt spännande dagar och jag är helt övertygad om att jag kommer att sakna UFU nu när vi tar ett tidigt sommarlov. På återseende i Höst!

Fred och Kärlek!

// Camilla Doms
Ordinarie studentrepresentant
i Utbildning- och forskningsutskottet

Som Henrik Larsson nämnt i tidigare inlägg så har alltså jag, Camilla Doms, tagit över posten som ordinarie studentrepresentant i UFU. För dig som inte är helt bekanta med UFU, eller Sveriges Arkitekters utbildnings- och forskningsutskott som vi egentligen heter, är vi ett utskott inom Sveriges Arkitekter vilket “bevakar frågor kring arkitekternas grundutbildning, utbildningspraktik, vidareutbildning och forskning”. Vill du veta mer precist hur detta går till föreslår jag att du besöker denna sida: UFU.

Att få möjligheten att sitta med i UFU och axla rollen som ordinarie studentrepresentant ser jag som en stor möjlighet. Jag vet att det är oerhört viktigt att vi kontinuerligt granskar vår utbildning för att ser till att den faktiskt är så fantastiskt som den borde vara. Studiebevakning är något som jag ägnat mig åt ända sedan gymnasiet och senast lokalt på SLU Alnarp, där jag läser mitt tredje år på Landskapsarkitektprogrammet.

Förutom att jag pluggar på Alnarp kan tilläggas att jag ursprungligen kommer från Stockholm och utöver studiebevakning gillar jag havet, musik samt Kristina Lugn.

Vi är 4 st. studentrepresentanter i UFU, Hedda Arlid, Amanda Ek Barve, Sara Nylander och Jag. Tillsammans fungerar vi som en garant för att de beslut som fattas i UFU är förankrade hos oss studenter.

Igår hade vi vårt andra UFU-Möte för i år och på dagordningen fanns många intressanta ämnen. Vi pratade bland annat om den nya Inredningsarkitektutbildningen som eventuellt kommer att starta i Borås, hur praktiken skall fungera i framtiden samt vad temat för Utbildnings Forum 2014 blir. I nuläget ser det ut som att Utbildnings Forum 2014 kommer att behandla ”Språk och Kommunikation” vilket jag tror kan blir otroligt spännande!

Nästa UFU-möte äger rum i anslutning till forskningsform den 13 maj och jag tycker verkligen inte att du ska dra dig för att höra av dig till mig angående idéer eller frågor rörande UFU’s arbete. Hela poängen med min post är att jag ska föra fram studenternas perspektiv. Utan din viktiga input blir mitt arbete överflödigt!

Fred och Kärlek,

Camilla Doms
camilladoms@gmail.com

522133_10151337959877273_1105364756_n