Arkiv

Author Archives: jached

Vi i ArkitektStudenternas valberedning har beslutat att nominera Werner Nystrand till posten som ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse. Denna nominering ska i nästa skede behandlas av Sveriges Arkitekters valberedning och hur den slutgiltiga styrelsen för Sveriges Arkitekters verksamhetsår 2015-2016 kommer se ut, beslutas under stämman 8-9 november i år.

Bild

Werner har läst första året till landskapsarkitekt på SLU Alnarp och har under de tidigare sex åren jobbat heltid som arkitekturfotograf. I sin eventuella roll som styrelseledamot vill han jobba för att utveckla arkitektens roll som kommunikatör och samhällsbyggare. Han uttrycker också ett starkt engagemang i studiebevakningsfrågor och poängterar vikten av dialog mellan studenter och lärare, där han själv redan arbetar drivande för att förbättra den studiesociala miljön.

 

Werner visar också prov på framåtanda, mötesvana och kompetens genom att ha drivit egna företag, vunnit flera offentliga upphandlingar och vid sidan av studierna jobbar som lärare och handledare för en kurs på programmet ”Arkitektur Visualisering och Kommunikation” på Malmö högskola. Dessa kvaliteter och erfarenheter i kombination med ett tydligt intresse för Sveriges Arkitekters och ArkitektStudenternas verksamhet, såväl som den samtida arkitekturdebatten, gör att vi i ArkitektStudenternas valberedning tror att Werner skulle gör ett mycket bra jobb i Sveriges Arkitekters styrelse.

 

/ ArkitektStudenternas valberedning

 

Annonser

Eftersom ansökningsperioden till posten i Sveriges Arkitekters styrelse förmodligen krockade med mångas slutspurt i projekt och dylikt, så har vi i valberedningen beslutat att skjuta på deadlinen till söndagen den 8:e juni 23.59.

För er som helt har missat att denna åtråvärda post nu är fri att söka säger vi bara; Ta denna sällsynta chans! Läs vidare för att få veta vad, varför och hur!

Sveriges Arkitekter håller stämma (högsta beslutande organet) vartannat år och då väljs bland mycket annat en ny styrelse in. Detta kommer ske den 8-9 november i år och av de tretton styrelseposterna tillfaller vanligtvis en en student. Denna är fullvärdig medlem i styrelsen och representerar endast sig själv. Han/hon har alltså ingen skyldighet att rapportera till ArkitektStudenterna om vad som sägs under mötena.

Styrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan stämmor och sammanträder sex gånger per år, i huvudsak i Stockholm. Mandatperioden är två år och uppdraget är arvoderat.

Varför ska du söka?

Så här beskriver Mårten Espmarker (student) sin tid i styrelsen:

”Det har varit en mycket spännande tid. Sveriges Arkitekter har börjat att ta steg ut från sin bubbla för att påverka den värld som finns runt oss. För mig har det varit häftigt att inte bara få bevittna detta men också få vara med och forma vårt nya Sveriges Arkitekter. 

Du kommer sitta på en utmärkt position att påverka vilka frågor Sveriges arkitekter ska driva och i vilken riktning förbundet ska gå. Därtill lära man sig massor om styrelsearbete, arkitektvärlden och knyter intressanta kontakter.”

Här kan du läsa mer om hur Mårtens företrädare Vanda Kehr upplevde sitt styrelseuppdrag.

Vem är du?

Vi söker någon som är nyfiken, driven och bekväm med att föra fram sina tankar och idéer. Då du kommer befinna dig i ett sammanhang av många starka (och erfarna) viljor är engagemang, kunskap och åsikter i Sveriges Arkitekter och dess frågor viktigt för att kunna göra dig hörd. Vad brinner du för? Vad önskar du uppnå om du får chansen att vara med och forma Sveriges Arkitekter?

Hur söker du?

  • Maila en skriftlig ansökan till val@arkitektstudenterna.se senast 8:e juni kl 23.59, med en presentation av vem du är, varför du söker posten, samt vad som gör att just du skulle passa som styrelseledamot. I urvalsprocessen lägger ArkitektStudenternas valberedning stor vikt vid den skriftliga ansökan.
  • Du kan även nominera en annan person som du tror är lämpad för posten.
  • Du måste vara medlem i Sveriges Arkitekter.

Vad som sedan sker är att ArkitektStudenternas valberedning nominerar en kandidat, som ArkitektStudenternas styrelse sedan rekommenderar till Sveriges Arkitekters valberedning. Den nya ledamoten väljs sedan in på stämman den 8-9 november.

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen (val@arkitektstudenterna.se),
Mårten Espmarker (marten.espmarker@gmail.com) som är sittande styrelseledamot eller
ArkitektStudenternas presidium (presidium@arkitektstudenterna.se) om du har frågor och funderingar!

Vi ser verkligen fram emot och välkomnar alla ansökningar! Sök!!!

/ ArkitektStudenternas valberedning

Frida Axelsson – frida.ak.axelsson@gmail.com

Jacob Everhed – jacobeverhed@hotmail.com

Julia Johansson – juliajson@hotmail.com

Vill Du sitta med i Sveriges Arkitekters styrelse?

Så klart att du vill! Ta denna sällsynta chans!

Image

Sveriges Arkitekter håller stämma (högsta beslutande organet) vartannat år och då väljs bland mycket annat en ny styrelse in. Detta kommer ske den 8-9 november i år och av de tretton styrelseposterna tillfaller vanligtvis en en student. Denna är fullvärdig medlem i styrelsen och representerar endast sig själv. Han/hon har alltså ingen skyldighet att rapportera till ArkitektStudenterna om vad som sägs under mötena.

Styrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan stämmor och sammanträder sex gånger per år, i huvudsak i Stockholm. Mandatperioden är två år och uppdraget är arvoderat.

Varför ska du söka?

Så här beskriver Mårten Espmarker (student) sin tid i styrelsen:

”Det har varit en mycket spännande tid. Sveriges Arkitekter har börjat att ta steg ut från sin bubbla för att påverka den värld som finns runt oss. För mig har det varit häftigt att inte bara få bevittna detta men också få vara med och forma vårt nya Sveriges Arkitekter. 

Du kommer sitta på en utmärkt position att påverka vilka frågor Sveriges arkitekter ska driva och i vilken riktning förbundet ska gå. Därtill lära man sig massor om styrelsearbete, arkitektvärlden och knyter intressanta kontakter.”

Här kan du läsa mer om hur Mårtens företrädare Vanda Kehr upplevde sitt styrelseuppdrag.

Vem är du?

Vi söker någon som är nyfiken, driven och bekväm med att föra fram sina tankar och idéer. Då du kommer befinna dig i ett sammanhang av många starka (och erfarna) viljor är engagemang, kunskap och åsikter i Sveriges Arkitekter och dess frågor viktigt för att kunna göra dig hörd. Vad brinner du för? Vad önskar du uppnå om du får chansen att vara med och forma Sveriges Arkitekter?

Hur söker du?

  • Maila en skriftlig ansökan till val@arkitektstudenterna.se senast 25 maj med en presentation av vem du är, varför du söker posten, samt vad som gör att just du skulle passa som styrelseledamot. I urvalsprocessen lägger ArkitektStudenternas valberedning stor vikt vid den skriftliga ansökan.
  • Du kan även nominera en annan person som du tror är lämpad för posten.
  • Du måste vara medlem i Sveriges Arkitekter.

Vad som sedan sker är att ArkitektStudenternas valberedning nominerar en kandidat till den 1 juni, som ArkitektStudenternas styrelse rekommenderar till Sveriges Arkitekters valberedning. Den nya ledamoten väljs sedan in på stämman den 8-9 november.

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen (val@arkitektstudenterna.se),
Mårten Espmarker (marten.espmarker@gmail.com) som är sittande styrelseledamot eller
ArkitektStudenternas presidium (presidium@arkitektstudenterna.se) om du har frågor och funderingar!

Vi ser verkligen fram emot och välkomnar alla ansökningar! Sök!!!

/ ArkitektStudenternas valberedning

Frida Axelsson – frida.ak.axelsson@gmail.com

Jacob Everhed – jacobeverhed@hotmail.com

Julia Johansson – juliajson@hotmail.com

Senaste tävlingsnämndsmöte var ingen långkörare, men mycket intressant hann ändå avhandlas. Samtalen tog avstamp i Sveriges Arkitekters högst aktuella tävlingsutvecklingsarbete. Det är ett projekt som startade hösten 2013, där Sveriges Arkitekters styrelse, tävlingsnämnd samt kansliets Monika Joelsson Vestlund (verksamhetsutvecklingsansvarig) och Claes Larsson (tävlingsansvarig) ingår.

Utvecklingsarbetes mål är att arkitekttävlingar ska vara ett användbart verktyg för hela branschen och ge nytta till såväl arkitekter som beställare. Fem möten med olika teman och med en brett sammansatta grupp av representanter för arkitekter, beställare och branschorganisationer genomförs nu, med ungefär en månads mellanrum. Här är en kort sammanfattning av årets möten hittills:

  • 14 januari hölls en workshop om urvalskriterier och prekvalificeringsprocesser. Tävlande arkitekter, stadsarkitekter och beställare var överens om att det är viktigt att uppnå en ökad bredd i inbjudna tävlingar samt att urvalskriterier ska vara framåtsyftande.
  • 11 februari hölls ett samtal om programskrivning. Vikten av tydlig avsikt med tävlingen, platsens förutsättningar och att programmet ska prövas på platsen var några av huvudpunkterna.
  • 19 mars hölls senaste mötet. Då diskuterades parallella uppdrag, men ingen information om hur det gick har nått mig än.

Utvecklingsprojektet är en följd av Sveriges Arkitekters verksamhetsprogram samt två motioner från Stockholms Arkitektförening på förbundets stämma 2012 (”Nya riktlinjer för förbundets tävlingsorganisation” samt ”Wild card-satsning i Sverige”). En utredning och förslag till riktlinjer för fortsatt arbete med tävlingsverksamheten ska presenteras vid stämman i november i år.

En annan punkt som kom på tal vid sidan av de aktuella tävlingarna var Catherina Foreds avträde från förbundsdirektörsposten den 1 februari. Intervjuer av nya kandidater kommer påbörjas inom en relativt snar framtid och tillförordnad förbundsdirektör är Katarina O Cofaigh, som tidigare har jobbat deltid med Tävlingsservice. Detta innebär att Monica Joelsson Vestlund (verksamhetsutvecklingsansvarig) nu jobbar heltid med tävlingsverksamheten tillsammans med Claes Larsson.

I tävlingsväg är det faktiskt ovanligt få projekt i pipen just nu, men visst finns det smultron att plocka. Här kommer lite tips och information för den intresserade.

AKTUELLA TÄVLINGAR

Read More

Första mötet för året brukar vara väldigt kort och effektivt eftersom nämnden sedan går ut och äter gemensam middag på en restaurang. Så var även fallet detta januarimöte vilket, i kombination med att tävlingsaktiviteten minskade över julledigheten, resulterade i relativt skrala anteckningar i mitt block.

Eftersom detta även var sista mötet för Gösta Olsson (LAR/MSA, Exploateringskontoret, Stockholm), som har suttit många år i nämnden, först som ordinarie ledamot och sedan som adjungerad, så var den festligare inramningen vältajmad. Han kommer otvivelaktigen lämna ett tomrum efter sig.

20140115_180958

Här kommer hur som helst lite tips på vad ni kan titta närmare på i tävlingsväg för tillfället.

AKTUELLA TÄVLINGAR

Denna något otympliga rubrik är, som den engelskspråkige förmodligen redan har förstått, kopplad till en internationell arkitekturtävling för landskapsarkitektstudenter. Tävlingen är i sin tur kopplad till den 51:a IFLA World Congress som i år hålls i Buenos Aires i Argentina. Så här beskrivs tävlingsuppgiften i programmet:

“The competition challenges students to explore urban landscapes; abandoned, obsolete and degraded landscapes; landscapes hurt by aggressive anthropic actions to nature and to the culture of the territory, landscapes substituted by new proposals and originated by needs, which may not have always kept the environmental balance. They should propose new ideas sustained by “reflective thought” that will try to solve the unsustainable problems of urban landscapes in emergency; and the “action” using the most appropriate techniques to improve the management and building of a landscape of places and of new spaces of urban sustainability.”

Den tävlande väljer själv område, som rekommenderas omfatta mellan två och tio hektar (20 000 – 100 000 m2). Bidraget ska vara tävlingsarrangören tillhanda senast 5 april och prisutdelningsceremonin + utställning äger rum i Buenos Aires 5-6 juni. På hemsidan länkad i rubriken finns mer information, men av någon anledning kunde jag inte ladda ner tävlingsprogrammet där, så bifogar det här nedan.

För tredje året i rad fick jag i månadsskiftet november-december äran att representera ArkitektStudenterna på Saco Studentråds kongress. Kongressen är det högsta beslutande organet (motsvarande vårt Årsmöte), där bland mycket annat en ny styrelse och verksamhetsplan för det kommande året ska fastslås. I vanlig ordning höll vi till ute på Bosön, på Lidingö i Stockholm.

För de av er som aldrig har hört talas om Saco Studentråd, så är det Sveriges största fackliga studentorganisation och samlar framtida akademiker inom de flesta utbildningsområden. Moderorganisationen, Saco (Sveriges akademikers centralorganisation), består av 22 förbund (där Sveriges Arkitekter är ett) och Saco Studentråd utgörs i sin tur av dessa förbunds studentsektioner. I dagsläget är det 19 stycken (där ArkitektStudenterna alltså är en) med totalt närmare 100 000 medlemmar. Organisationen vill påverka utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra studenters och nyexaminerades situation. Verksamheten drivs av studenter – för studenter. FUBU helt enkelt.

BILDER FINNS LÄNGRE NER! Read More

Tävlingsnämndens novembermöte hölls i vanlig ordning en onsdagsafton på Sveriges Arkitekters kansli i centrala Stockholm. Det var ett påtagligt diskussionsglatt gäng denna gång, så mötet blev väldigt långt, men tillika väldigt intressesant.

Ett stort samtalsämne var omtävlingen av tillbyggnaden till Liljevalchs konsthall. Vad som har hänt är alltså att istället för att tävlingsjuryn utsåg en vinnare, beslutade man att föreslå Stockholms stad att göra en omtävlan med samtliga fem arkitektteam. Detta eftersom alla inkomna förslag ansågs för stora, såväl volym- som budgetmässigt. Ekvationen budget-, funktions-, och kvalitetskrav (prestigeprojekt) gick inte ihop, så tävlingsprogrammet har nu omarbetats med hänsyn till detta och andra värdefulla insikter från första fasen. De tävlande har erbjudits samma ersättning (300 000 kr/team) ytterligare en gång och alla fem team har tackat ja till fortsatt tävlan.

Det är ett väldigt sällsynt beslut med omtävling och när det dessutom sker i ett prestigeprojekt som detta, så har det förstås fått en del uppmärksamhet i media. Här kan ni till exempel se Kulturnyheternas rapportering. Tävlingen kommer nu istället att avgöras i januari.

En annan ”snackis” under mötet var avgörandet i den oerhört omfattande tävlingen kring Linköpings nya resecentrum med omnejd. Sex år efter att tävlingsplanerna först presenterades har nu alltså ett vinnande förslag utsetts. Detta och alla andra tävlingsbidrag kan ni titta på här. Rekommenderas varmt!

Från det ena till det andra har jag glatt kunnat konstatera att det har genomförts många studenttävlingar på senare tid och det ligger nu ytterligare en i pipelinen. Denna får jag tyvärr dock inte rapportera om än, eftersom den är i ett tidigt planeringsskede. Men vi håller tummarna att den blir av och så fort ett tävlingsprogram släpps kommer jag att tipsa om det här på bloggen. Här följer hur som helst en del kul som jag får tipsa om redan nu.

AKTUELLA TÄVLINGAR

Detta är en idétävling för arkitektstudenter som arrangeras av Studentbostäder i Linköping AB. Uppgiften är att utveckla det ”klassiska” korridorsboendet. Arrangören uttrycker själv ambitionen som att ”Vi vill förverkliga ett boende som ger förutsättningar för gemenskap och därmed stödjer studenterna i deras studier och sociala samvaro.”. Sista inlämningsdatum är 13 januari och all annan information ni kan tänkas behöva hittar ni här. Lycka till! Read More