arkiv

Författararkiv: Matilda Schuman

Image

Är du designstuderande med kandidatexamen och tänker fortsätta på masternivå?
Sök Michael Treschow-stipendiet!

Michael Treschow-stipendiet om 100 000 kr delas ut årligen till en ung designstuderande. I år kommer stipendiet att delas ut till dig som visar på arbeten inom hälsa och välbefinnande. Syftet är att uppmuntra dig som student att fortsätta studierna och utveckla din designkompetens. Stipendiet kan ge dig många fördelar för framtiden, när du söker jobb eller utbildningar.

Vem kan söka?
Om du är designstuderande med kandidatexamen, har gjort arbeten inom hälsa och välbefinnande och planerar att fortsätta din utbildning på masternivå så är du välkommen att söka.

Hur söker man?
Du söker genom att presentera ett urval av dina arbeten och göra en personlig motivering. Ansökningsformuläret och all övrig information om stipendiet hittar du på http://www.svid.se/mtstipendiet

Välkommen med din ansökan senast den 2 september 2013!

Annonser

Om du har tråkigt nu under julledigheten och behöver något att läsa, så kommer här ett tips!

Årets kandidatenkät finns nu att ladda hem här, och bjuder på 21 sidor intressant och tänkvärd läsning.

Kandidatenkäten är en undersökning som skickas till alla studenter som just avslutat sitt tredje år på någon av landets 9 arkitektutbildningar. Det är tredje året i rad som undersökningen genomförs och i årets upplaga har undersökningen minskats i sin omfattning. Frågorna i årets enkät har rört vid följande ämnen: Studenternas målbild, sociala frågor i utbildningen, portfoliosamtal, framtidssyn och inställning till utbildningen.

Trevlig tredje advent på er alla!

/Matilda, studenthandläggare

ArkitektStudenterna medverkade som tidigare nämnts på årets Arkitekturgala med en utställning som tog sin utgångspunkt i galans övergripande tema: Arkitekturens pris. Uppgiften var att tolka temat helt fritt i en bild utförd i valfri teknik. Alla bilder ställdes ut på galan i en stor installation uppbyggd av bruna kartonger. I nästa nummer av Arkitekten presenteras även det bästa bidraget, utsett av Arkitektens redaktion tillsammans med Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef, och Katarina O Cofaigh, ansvarig professionsfrågor.

Nedan kan ni se alla bidrag som ställdes ut!

Har du funderat på att söka någon av posterna i ArkitektStudenternas presidium? Eller till valberedning eller verksamhetsrevisor?

Då kan du nu läsa mer om de olika posterna.

Ordförande
Presidiets arbete fokuserar mycket på att styra riktningen för verksamheten och tillsammans med styrelsen (som består av ytterligare nio personer, en från varje arkitektskola) göra riktigt bra saker för medlemmarna. Det interna arbetet är jätteviktigt för organisationens kontinuitet och trovärdighet, vilket under arbetets gång ger många bra samtal och mycket insikt i organisation. Det finns också ett externt riktat arbete som i sin allra enklaste form handlar om att möjliggöra och peppa medlemmar från landets olika delar att träffas och ha kul ihop. Det kan även vara att ta nya utvecklande steg för ArkitektStudenterna genom att delta i debatt och opinionsarbete.
Som ordförande har man det yttersta ansvaret för arbetet och verksamheten. Samordning, organisation och lyhördhet är viktiga egenskaper, men det allra viktigaste är ett genuint intresse för ArkitektStudenterna och för att jobba tätt ihop i en grupp med bra människor. Ordförandeskapet är en värdefull merit för framtiden och på många sätt en investering. Man lägger ner mycket tid och energi, men i slutändan får man alltid mer tillbaka i form av nya lärdomar, kontakter och vänner.

Vill du höra mer om hur det är att vara ordförande?
Kontakta Johanna Good på johanna.good@arkitekt.se eller 0739893860

Vice Ordförande
Som vice ordförande i ArkitektStudenterna är den främsta uppgiften att stötta ordföranden samt att ansvara för mycket av det interna arbetet i presidiet. Som vice ordförande är man en lagspelare i presidiegruppen (som i alla avseende är ett lagarbete). Min tid som vice ordförande har varit mycket givande, dels för att jag har lärt mig mer om styrelsearbete, kommit in i nya sammanhang och fått en större förståelse för såväl arkitektur- som påverkansvärlden, men också för att jag lärt känna alla trevliga arkitektstudenter och personal på Sveriges Arkitekters kansli.

Vill du höra mer om hur det är att vara vice ordförande?
Kontakta Martin Falck på martin.falck@arkitekt.se eller 0736171434

Kassör
Som kassör i ArkitektStudenterna är förstås ditt främsta ansvar att hålla kolla på ekonomin. Du får ekonomiska rapporter från Sveriges Arkitekter, som du granskar (ur ett budgetperspektiv) och presenterar med jämna mellanrum. Det som tar mest tid är dock inte det ekonomiska ansvaret, utan presidiearbetet i stort. Presidiet jobbar nämligen väldigt mycket som en grupp och leder tillsammans styrelsens arbete. Detta samarbete, att man får lära känna massa nytt folk, se de andra arkitektskolorna, känna att man kan påverka, få koppling till yrkeslivet och ha riktigt kul, är några av de saker som har fått mig att vilja sitta som kassör i ArkitektStudenterna i två år.

Vill du höra mer om hur det är att vara kassör?
Kontakta Jacob Everhed på jacob.everhed@arkitekt.se eller 0706550328.

Sekreterare
De olika presidieposterna reflekterar en fördelning av grundläggande uppgifter som bäst delas upp för att dessa tydligt ska falla under någons ansvar. I övrigt lägger ni upp arbetet hur ni vill. Det har för mig inneburit att jag har under mötena fört protokoll – dvs antecknat i stora drag det som sägs – och efteråt lägger upp det på nätet. Sedan har jag och de andra i presidiet arbetat tillsammans prestigelöst och delat upp arbetet utefter intresse. På något sätt har all tid jag spenderat i ArkitektStudenterna-sammanhang alltid varit extremt kul. En viss pluggbakfylla kan uppstå efteråt men uppvägs alltid mot den trevliga känslan av att arbeta med något meningsfullt men kanske främst av hur fantastiskt roliga och intressanta människorna man träffar är. Vidare tänker jag mig att den stora insyn och kontakter/vänner jag fått i akitektursverige genom organisationen är något som kan hjälpa mig i eoner framöver. Sök till presidiet, det är oförskämt kul.

Vill du höra mer om hur det är att vara sekreterare?
Kontakta Adrian Eygun Kihlberg på adrian.eygunkihlberg@arkitekt.se eller 0768712160.

Valberedning (3 poster)
Valberedningen består av tre personer, varav en utnämns till sammankallande. Att sitta med i
valberedningen är spännande och lärorikt och en bra merit för framtiden. Arbetet går ut på att
uppmuntra studenter till att söka lediga poster, läsa de ansökningar som kommer in och sedan
nominera lämpliga kandidater till de olika posterna; en process med många långa och givande
diskussioner. Som del av valberedningen får du också möjlighet att knyta kontakter med studenter på andra skolor samt får en inblick i organisationens verksamhet.

Vill du höra mer om hur det är att sitta i valberedningen?
Maila till val.arkitektstudenterna@gmail.com eller kontakta Clara Hansson på 0708470980.

Verksamhetsrevisor
Verksamhetsrevisor är den som granskar ArkitektStudenternas styrelses arbete. Uppdraget är att
kontrollera att styrelsen följer stadgan, verksamhetsplanen och medlemsmötesbeslut. Kontakt mellan verksamhetsrevisorn och styrelsen sker löpande under mandatperioden. Inför årsmötet innebär uppdraget att skriva en revisionsberättelse där ArkitektStudenternas arbete under året kommenteras samt där verksamhetsrevisorn yrkar på huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej.

Vill du höra mer om hur det är att vara verksamhetsrevisor?
Kontakta Julia Boström på juliabostrom@gmail.com eller 0707385859.

Då skulle vi vilja passa på att tipsa om att på söndag är det deadline för att skicka in bidrag till ArkitektStudenternas utställning på (den nu helt utsålda) Arkitekturgalan den 16 november.

Skicka in ett collage, fotografi, skiss, rendering, montage, vad som helst! Mer info finns på https://arkitektstudenterna.wordpress.com/2012/10/16/ta-chansen-att-stalla-ut-pa-arkitekturgalan/

Lycka till!

/ArkitektStudenternas styrelse