Arkiv

Möten

blogg

Åter igen händer det spännande saker på kansliet. I tisdags gick Arkitekternas årliga Forskningsforumet av stapeln. Som jag tidigare nämnt håller Sveriges Arkitekter på att utforma en ansökan till Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och tanken med årets forum var att, genom tankeväckande föreläsningar samt en workshop, samla ytterligare kunskapsstoff till ansökan.

Ledordet för dagen var samverkan och många pålästa personer samlades på Sveriges Arkitekters kansli på Storgatan 41 för att prata om arkitektkårens framtida innovationsarbete. Dagen bjöd på inspirerande utblickar mot Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 och Fastighetsverkets modell för innovationsupphandling. Managementkonsulten Liza Rudolfsson pratade om hur verksamheter kan bygga en innovationskultur och några av Sveriges Arkitekters medsökande berättade om varför de stöder vår ansökan. Dessutom kom Arkus och beskrev sin nyligen avslutade utlysning inom Hållbar stadsutveckling.

Dagen efter Forskningsforum möttes UFU’s medlemmar återigen på kansliet för möte. Precis som vanligt berörde vi frågan om utbildningarnas praktik. Vi har nu kommit till ett läge i praktikfrågan där det är dags att påbörja samtal med skolorna och SDT-företagen m.fl.. Vi diskuterade även programmet för höstens Utbildningsforum där det nu är bestämt att temat kommer att inriktas mot kommunikativ kompetens, språk och pedagogik. Slutligen passade vi på att förfina 2014’s upplaga av Kandidatenkäten vilken inom kort kommer att skickas ut till alla oss som snart avslutar sitt tredje år av utbildningen.

Allt som allt har det varit två väldigt spännande dagar och jag är helt övertygad om att jag kommer att sakna UFU nu när vi tar ett tidigt sommarlov. På återseende i Höst!

Fred och Kärlek!

// Camilla Doms
Ordinarie studentrepresentant
i Utbildning- och forskningsutskottet

Annonser

Image

Image

En eloge till alla som väljer att engagera sig i ArkitektStudenterna!

I helgen hölls årets andra styrelsemöte – på Arkitekturhögskolan i Umeå som är en del av Konstnärligt campus. (Till er som inte varit i Umeå, åk dit! Det är fantastiskt vackert.) Vanligtvis består mötesdeltagarna av presidiet (ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare) + 9 lokalordförande + 1 studentsamordnare. Den här gången föll studentsamordnaren och en lokalordförande bort men istället dök både verksamhetsrevisorn, en medlem ur valberedningen samt Gustav som sitter i Saco studentråds styrelse upp. Dessutom hölls en workshop som ArkitektStudenterna sponsrat samtidigt på skolan vilket resulterade i en gemensam middag. Det är under helger som denna då jag som ordförande verkligen blir påmind om vilken härlig organisation vi tillsammans utgör!

Under det mer formella mötet på lördagen gick vi i styrelsen bland annat igenom vad alla deltagare gjort sen det första styrelsemötet, vilka projekt som röstats igenom, vad studentrepresentanterna haft för sig och vilka samarbeten som är aktuella.
Under söndagen fokuserade vi mer på att diskutera saker öppet genom att spåna på framtida projekt, inspirera varandra, dela med oss av tips och råd och liknande. Gustav från Saco studentråd var även inbjuden att berätta lite om sitt styrelsearbete, att föreläsa om självledarskap och att hålla i en övning kring värderingar och samtalsteknik.

Saker som är på gång: Almedalen, nationella projekt, studentfackligt arbete, ett närverk för lokala genusgrupper, en ny hemsida, ett nyhetsbrev m.m.

Tycker du att det låter roligt att åka bort en helg och få ta del av den här typen av aktivitet, leta rätt på lokalföreningen på din skola och gå på ett av deras lunchmöten. Du kan även när som helst kontakta din lokalordförande eller någon av oss som sitter i presidiet för att ställa frågor eller bara höra dig för vad vi håller på med.

Under sommaren kommer vi i presidiet att ha vår årliga planeringsvecka, är det något du vill att vi ska diskutera då är det bara att säga till! Utöver detta är idag även sista dagen att ansöka om tjänsten att bli ny studentsamordnare.

Nu är det snart sommar, glöm inte det!
Puss o Kram

Rebecca Norberg
Ordförande

ordf@arkitektstudenterna.se
0707 80 39 39

Som Henrik Larsson nämnt i tidigare inlägg så har alltså jag, Camilla Doms, tagit över posten som ordinarie studentrepresentant i UFU. För dig som inte är helt bekanta med UFU, eller Sveriges Arkitekters utbildnings- och forskningsutskott som vi egentligen heter, är vi ett utskott inom Sveriges Arkitekter vilket “bevakar frågor kring arkitekternas grundutbildning, utbildningspraktik, vidareutbildning och forskning”. Vill du veta mer precist hur detta går till föreslår jag att du besöker denna sida: UFU.

Att få möjligheten att sitta med i UFU och axla rollen som ordinarie studentrepresentant ser jag som en stor möjlighet. Jag vet att det är oerhört viktigt att vi kontinuerligt granskar vår utbildning för att ser till att den faktiskt är så fantastiskt som den borde vara. Studiebevakning är något som jag ägnat mig åt ända sedan gymnasiet och senast lokalt på SLU Alnarp, där jag läser mitt tredje år på Landskapsarkitektprogrammet.

Förutom att jag pluggar på Alnarp kan tilläggas att jag ursprungligen kommer från Stockholm och utöver studiebevakning gillar jag havet, musik samt Kristina Lugn.

Vi är 4 st. studentrepresentanter i UFU, Hedda Arlid, Amanda Ek Barve, Sara Nylander och Jag. Tillsammans fungerar vi som en garant för att de beslut som fattas i UFU är förankrade hos oss studenter.

Igår hade vi vårt andra UFU-Möte för i år och på dagordningen fanns många intressanta ämnen. Vi pratade bland annat om den nya Inredningsarkitektutbildningen som eventuellt kommer att starta i Borås, hur praktiken skall fungera i framtiden samt vad temat för Utbildnings Forum 2014 blir. I nuläget ser det ut som att Utbildnings Forum 2014 kommer att behandla ”Språk och Kommunikation” vilket jag tror kan blir otroligt spännande!

Nästa UFU-möte äger rum i anslutning till forskningsform den 13 maj och jag tycker verkligen inte att du ska dra dig för att höra av dig till mig angående idéer eller frågor rörande UFU’s arbete. Hela poängen med min post är att jag ska föra fram studenternas perspektiv. Utan din viktiga input blir mitt arbete överflödigt!

Fred och Kärlek,

Camilla Doms
camilladoms@gmail.com

522133_10151337959877273_1105364756_n

Helgen den 8-9:e februari ägde överlämningsmötet rum på Sveriges Arkitekters kansli i Stockholm. Det var då  dags för 2013 års presidium att lämna över arbetet till det nya, bestående av;  ordförande Rebecca Norberg, vice ordförande Carl Darenlind, kassör Paulina Jaén Nilsson och sekreterare Oskar Simann.

Detta möte går, som namnet antyder, ut på att lämna över och beskriva hur arbetet har sett ut under det gångna året, rutiner, ansvarsområden, arbetsmetoder etc. Överlämningsmötet är även ett viktigt tillfälle för det nya presidiet att staka ut en väg för hur arbetet ska genomföras under året och att de punkter som finns beskrivna i verksamhetsplanen, som klubbades på årsmötet, behandlas på bästa sätt.

Lördagen var själva överlämningsdagen då vi hängde med det gamla presidiet. Vi gick igenom ansvarsfördelningen under året, snackade på tumanhand med de tidigare postinnehavarna samt att vi i grupp delade med oss av lite tankar om det gångna och kommande året. Kvällen fortsatte sedan under lite mer avslappnade förhållanden på en restaurang med god mat och gott snack.

Under söndagen träffades vi i det nya presidiet själva för att starta arbetet. Vi fördelade arbetsuppgifter, såg över dokument och satte upp en plan för arbetet. Kommunikation, påverkansarbete och engagemang är tre tunga punkter och genomsyrar många av de frågor vi kommer jobba med under 2014.

Ambitionerna är stora och viljan stark. Vi ser fram emot ett roligt och händelserikt år med er!

Presidiet genom Paulina Jaén Nilsson

hamburg presidiet

Foto: Henrik Larsson

Snart är det dags för 2014s första styrelsemöte, kul!
Mötet hålls på Ultuna i Uppsala lördagen den 8/3 och på Sveriges Arkitekters kansli söndagen den 9/3. Styrelsen, som består av de 9 lokalordförande samt presidiet, kommer alltså att träffas för första gången och diskutera verksamhetsåret 2014.

Är du inte en del av styrelsen men vill påverka vad ArkitektStudenterna ska göra under året finns det två saker du kan göra inför mötet.

Read More

20131215-181808.jpgIdag är sista dagen att söka som representant till Arkitektstudenternas årsmöte 2014, 23-26/1 i Hamburg.

2013 avhandlas, 2014-års verksamhet diskuteras och sätts, Hamburgs arkitekturvärld och annat staden har att erbjuda utforskas så mycket vi orkar.

Mejla din studentavdelning på (för in skola)@arkitektstudenterna.se med kort motivering varför du skulle vara en bra representant senast idag om inget annat anges gällande just din skola.

Utförligare på: https://arkitektstudenterna.wordpress.com/2013/12/05/arsmote-2014-i-hamburg-sok-plats/

Som sagt, vi ses i Hamburg.

/Adrian, ordförande för hela skiten

I helgen hölls ArkitektStudenternas årsmöte, denna gång i Århus, och uppåt 60 arkitektstudenter samlades.

DSC_0984

Årsmötet är viktigt på många sätt. Det är både det högsta beslutande organet för organisationen och där många beslut tas om hur nästkommande verksamhetsår skall se ut. Det innebär att vi nu har ett nytt invalt presidium, där Adrian Eygun Kihlberg valdes till ordförande och därmed efterträder mig, ny verksamhetsrevisor, ny valberedning, ny verksamhetsplan och mer därtill. Kontaktuppgifter och verksamhetsplan och mycket annan information om ArkitektStudenterna finns på hemsidan under fliken för studenter http://www.arkitekt.se/student

Årsmötet är också viktigt för att det är ett av två större möten på ArkitektStudenternas år där 5 personer från varje skola får möjlighet att mötas, lära känna varandra och vidga sina perspektiv.

En del i denna sammanstrålning av studenter från olika skolor och professioner var uppgiften Tableau Vivant som betyder ungefär levande bild. Här kan ni se utkomsten av denna väl genomförda

gruppuppgift från årsmötets deltagare.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Utöver mötet och gruppuppgiften så fick deltagarna även en rundvisning av Arkitektskolens lokaler samt en visning av de stora utvecklingsprojekt som pågår i Århus och det gjordes även studiebesök till tre olika arkitektkontor – CF Moller, Cebra och Schönherr.

Mötet hölls sedan på 11e våningen i CF Mollers konferenslokal och med många bra diskussioner, ett lyckat möte och en rolig, givande helg i bagaget vill jag nu önska den nya styrelsen lycka till och säga tack för ett riktigt bra år.

Johanna Good

Ordförande ArkitektStudenterna 2012